Īpašuma nodokli maksā

Pirmo gadu tiek iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis ne tikai par zemi, bet arī par mājokli. Sākotnējais satraukums par ēku un būvju aplikšanu ar nodokli ir rimis, un vairums īpašnieku secina, ka tas nav nekas briesmīgs. Tāpēc novadu pašvaldībās un pagastu pārvaldēs nejūt grūtības iekasēt nodokļus.

“Tā, protams, ir lielāka nasta - vēl viens nodoklis. Tomēr visumā var teikt, ka nekustamā īpašuma nodokļus maksā labi. Protams, tos nemaksā visi, bet tā ir vienmēr. Šķiet, ka pagājušajā gadā maksāja pat sliktāk, bet šogad vairums cenšas nomaksāt laikus. Vēl paliek gada pēdējais ceturksnis, bet šobrīd var secināt, ka apmēram 60 līdz 70 procenti pagasta iedzīvotāju ir nomaksājuši nodokļus,” stāsta Virešu pagasta pārvaldes grāmatvede – kasiere Inta Prindule.

Viņa uzsver, ka laukos īpašumu vērtība nepārsniedz summu, no kuras iekasē mazāko likmi – 0,1 procentu. Tas nozīmē, ka par mājokli ir jāmaksā no 1 līdz 3 latiem vai pat mazāk. Tiesa, arī to dažam ir grūti nomaksāt, jo kopējā nekustamā īpašuma nodokļa summa nevar būt mazāka par 5 latiem. “Ēkas vērtībai ir jābūt vismaz 70 000 latu, lai noteiktu lielāku likmi. Tādu nav ne tikai Virešos, bet arī citur Apes un Alūksnes novadā,” norāda I.Prindule. Tāpēc nevar cerēt, ka mājokļa nodoklis būtiski palielinās pašvaldības ienākumus. Tiesa, zemes nodoklis ir lielāks, lai gan zemes kadastrālā vērtība nav būtiski mainījusies. Tā Virešu pagasta teritorijā ir ļoti dažāda, tāpēc dažam zemes īpašniekam ir jāmaksā tikai santīmi, bet citam – 100 lati.

Vairāk lasiet laikraksta "Alūksnes Ziņas" 29.septembra numurā.

Vietējās ziņas