Īpašumiem piešķir sociālo statusu

Alūksnes novads 

Domes augusta sēdē deputāti vairākiem novada dzīvokļiem un mājām noteica sociālo statusu. Šos dzīvokļus un mājas pašvaldība izmantos, lai sniegtu sociālo palīdzību novada iedzīvotājiem.

Sociālā dzīvokļa statusu noteica pašvaldības neizīrētiem dzīvokļiem Alūksnē: Apes ielā 4-II-40, Ojāra Vācieša ielā 4-1, Peldu ielā 1-1, Pils ielā 40-44, piecos dzīvokļos Rūpniecības ielā 4, Laurencenes ielā 4-20, Merķeļa ielā 19a-22; Zeltiņu pagastā - “Tērcēs 13”, Mālupes pagastā - “Pīlādžos” sešos dzīvokļos: Nr. 6, 7, 13, 18, 19 un 23. Bet sociālās dzīvojamās mājas statusu noteica sešām novada pašvaldības mājām. Četras no tām ir Alūksnē – Uzvaras ielā 11, Skārņu ielā 9, Dārza ielā 22 un Merķeļa ielā 3, bet divas – Mārkalnes pagastā: “Irbenājos” un “Saulstaros”.

Vietējās ziņas