Īsteno projektu 1

Apes novada dome nolēmusi īstenot projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Apes novada un pilsētas izglītības iestāžu ēkās”.

Pašvaldība nodrošinās nepieciešamo līdzfinansējumu 15,1 procentu no kopējām izmaksām 131 422,55 lati. Paredzēts ņemt aizdevumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē, bet pēc tam līdzekļus atgūt no Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu fondiem. Nepieciešamo līdzekļu apjoms tiks precizēts iepirkuma procedūrā.

Komentāri 1

Varēja ko vairāk paskaidrot kā Apē to klimatu mainīs..

pirms 10 gadiem, 2010.12.05 19:51

Vietējās ziņas