Izaicinājumu laiks kultūras nozarei

Šonedēļ darbību pamazām var atsākt kultūras iestādes, taču tām jāievēro stingri epidemioloģiskās drošības pasākumi jeb tā sauktais sanitārais protokols. Arī Alūksnes un Apes novados kultūras iestādēs aktīvi strādā, lai varētu šo protokolu ievērot, atkal verot durvis apmeklētājiem.
Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte stāsta, ka darbu atsākusi jau Alsviķu bibliotēka un Alūksnes pilsētas bibliotēka.

Brīvpieeju vēl neatjauno
Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa skaidro, ka drošības apsvērumu dēļ brīva pieeja pie grāmatu plauktiem un preses lasīšana lasītavā, dokumentu izdruka un kopēšana pagaidām netiek atjaunota. Pirms bibliotēkas apmeklējuma iedzīvotāji aicināti grāmatas rezervēt jau iepriekš, izmantojot elektronisko katalogu, piezvanot uz bibliotēku vai uzrakstot e - pastu. Pasūtījumus varēs saņemt, ierodoties bibliotēkā. Ja iepriekšēja rezervēšana nav iespējama, bibliotēkas darbinieks, uzklausot apmeklētāja vēlmes, palīdzēs atlasīt un izsniegs literatūru.
Jau izsniegtajiem izdevumiem lietošanas termiņu pagarinās līdz brīdim, kamēr valstī neatcels ārkārtējās situācijas stāvokli. Grāmatas un citus izdevumus lasītājs varēs nodot pie bibliotēkas ieejas, tās uz 10 dienām tiks novietotas karantīnā. Jāņem vērā, ka apmeklētāju plūsma tiks regulēta un uzgaidīt būs nepieciešams ārpus bibliotēkas.
Uzziņas par konkrētu tēmu, un tas īpaši attiecināms uz studentiem, sagatavos pēc iepriekšēja pieteikuma, sazinoties ar bibliotekāru. Turpinās nodrošināt arī attālinātos pakalpojumus - autorizācijas datu piešķiršanu reģistrācijai E- grāmatu bibliotēkā, datu bāzu izmantošanai, elektroniskā dokumentu piegāde uz lietotāja e-pastu.
I. Ozoliņa informē, ka Apes novada bibliotēkas lasītājus apkalpo no 18. maija.

Arī muzeji un tautas nami
Alūksnes novada akreditētie muzeji  atvērti no 19. maija un šobrīd strādā, lai noteiktu cilvēku plūsmas un aprēķinātu pēc kvadratūras, cik apmeklētāju tajos var uzņemt. Protams, ievērojot noteiktos 25 cilvēkus kopumā. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā, kur teritorija ir liela un arī ēkas ir atšķirīgas, pie katras no tām izvietos informāciju, cik cilvēku vienlaikus var uzturēties katrā ēkā. Teritorijā virs 1000 kvadrātmetriem protokols pieļauj cilvēku plūsmu līdz 50 cilvēkiem.
Muzejos ieteicama iepriekšēja biļešu rezervēšana un pieteikšanās telefoniski. Pagaidām biļešu tirdzniecību nodrošinās uz vietas muzejos, ievērojot gan distancēšanos, gan protokolā noteikto cilvēku skaitu. Kultūras ministrija ir aicinājusi muzejus pieteikties, lai palīdzētu nodrošināt un apmaksāt elektronisku pieteikšanos un šai iespējai pieteikušies arī Alūksnes novada muzeji.
S. Eglīte stāsta, ka darbu atsākt gatavojas arī tautas nami. No 14. maija atvērta Alūksnes Kultūras centra kase, jo sāks atgriezt naudu par biļetēm uz atceltajiem pasākumiem. Atļauti mazie publiskie pasākumi līdz 25 cilvēkiem. Viņas ieteikums kultūras iestādēm ir nesteigties ar to organizēšanu, īpaši riska grupām, senioriem, pārdomāt šo pasākumu lietderību un vajadzību. Savukārt amatierkolektīvi līdz 9. jūnijam darbu neuzsāks, lielākā daļa kolektīvu vadītāju pašlaik izmanto savus atvaļinājumus.

Laiks jaunām idejām
Vaicāta, kāds kultūras darbiniekiem bijis laiks kopš ārkārtējā stāvokļa ieviešanas, S. Eglīte atzīst, ka darbs noritējis citādāk. “Kultūras darbiniekiem vienmēr ir pietrūcis laika, lai sakārtotu savus arhīvus, tērpu noliktavas. Tagad tas izdarīts. Arī bibliotēkās pārskatīti grāmatu krājumi. Ir  iespēja meklēt jaunas, radošas idejas, materiālus. Pārskatīta dokumentācija par ieejas maksām kultūras pasākumos, jo pēc štata vietu optimizācijas mainījās darbinieku skaits, pieauga atalgojums. Līdz ar to uz domes sēdi maijā virza lēmumu par jauno ieejas maksu apmēru, kas ir nedaudz pieaugušas. Lems arī par jaunām telpu nomas maksām, kas arī būs lielākas. Nezinām, kā pildīsies šā gada budžets, tādēļ šobrīd īpaši domājam par to, lai tēriņi būtu pamatoti.
Turpmāk rūpīgi jādomā, ko kultūras darbinieki piedāvās apmeklētājiem, jo 25 cilvēki ir ļoti mazs skaits. Ceru, ka vasarā tie būs 50 cilvēki, bet nodrošināt divu metru distanci tautas namos, kur  ir mazas zāles, nevar. Vasarā varēs organizēt āra pasākumus, bet, droši vien, vismaz tuvākajā nākotnē to izdarīt būs sarežģīti, pat neiespējami. Ja paliek divu metru distance un ierobežojums kaut vai līdz 1000 cilvēkiem, tāpat ir skaidrs, ka drošību nevar nodrošināt, tādēļ šādu pasākumu organizēšana būs jāpārceļ,” uzsver viņa.

Izaicinājums visiem
S. Eglīte atzīst - tas rosina domāt, kā strādāt turpmāk, jo būs jārīko pasākumi mazākai auditorijai, nosakot mērķgrupu. “Tas būs izaicinājums kultūras iestādēm,” saka viņa.
Pašlaik dažādus kultūras notikumus ir iespēja baudīt virtuāli tiešsaistē, kas gan nenodrošina pilnu emociju gammu un klātbūtnes sajūtu. “Šāda iespēja pastāv, tomēr, lai skatītājam piedāvātu noskatīties kāda amatiermākslas kolektīva koncertu virtuāli, tāpat jāiegulda liels finansējums, lai tas būtu vizuāli baudāms. Drīzāk kultūras iestādēm būtu jādomā par koncertuzvedumu ar vairāku kolektīvu piedalīšanos, kas nofilmēts. Ja šāda situācija būs ilgstoša, noteikti domāsim par šāda pakalpojuma lietderību. Ar Alūksnes Kultūras centra darbiniekiem jau esam runājuši par iespēju filmēt un raidīt no Kultūras centra lielās zāles, bet tas  pagaidām ir idejas līmenī,“ teic S. Eglīte, piebilstot, ka pirmais izaicinājums jauna veida kultūras piedāvājumam būs Aijas Andrejevas autokoncerts 31. maijā, ko rīkos Alūksnes Kultūras centrs.

Gaida atkalredzēšanos
Marina Ramane, Alsviķu kultūras nama vadītāja:
“Darāmā nav trūcis arī ārkārtējās situācijas laikā, jo esmu paveikusi to, kam nepietika laika ikdienā - sakārtojusi dokumentāciju, citas saimnieciskas lietas. Martā pietrūka dienas līdz TLMS “Kalme” vadītājas Inetas Lejas darbu izstādes atklāšanai mūsu kultūras nama mazajā zālē. Tagad, kad situācija kļūst cerīgāka, varēsim to izdarīt. Šis laiks manī ir radījis pārdomas, ka gribu būt cilvēkos, tieši komunikācijas man pietrūkst visvairāk. Mūsdienu tehnoloģijas sniedz iespēju sazināties virtuāli un arī mums ir savas “WhatsApp” grupas abiem deju kolektīviem, vokālajam ansamblim, amatierteātrim, kurās regulāri sazināmies. Abi deju kolektīvi piedalījās akcijā “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai”. Nav iemesla sacīt, ka mēs būtu attālinājušies, taču satiekot klātienē kādu no  amatierkolektīvu dalībniekiem, viņi atzīst: ļoti gaida, kad atkal varēs atgriezties kultūras namā.”  


Pietrūkst kora pirmdienu
Daina Rudzīte, Kolberģa tautas nama jauktā kora “Ezerlāse” dalībniece:
“Man pietrūkst kora pirmdienu. Vīrusa izraisītā krīze izjaukusi “Ezerlāses” plānus. Aprīļa beigās izpalika koncerts ar somu draugiem. Maija sākumā vajadzēja būt skatei...
Ne tik ātri varēs baudīt kultūru klātienē. Taču priecē daudzās iespējas, kas piedāvātas internetā. Atliek tikai sekot informācijai. Pasaulslavenā Metropolitēna opera (metopera.org) piedāvā ik dienu bez maksas noskatīties vienu operas iestudējumu. Brīnišķīgas izrādes ar Renē Flemingu, Lučāno Pavaroti, arī mūsu Elīna Garanču… Tieši ārkārtējās situācijas laikā piepildījās vēlme redzēt jauniestudējumu “Fausts” mūsu Operas namā. Patīk Dailes teātra seriāls  “Sapņotāji”. Ļoti uzrunāja aizvadītās nedēļas nogalē tiešsaistē skatāmā izrāde “Irānas konference” - lieliski izvēlēts aktieru ansamblis, spraiga saspēle, aktuāla tēma. Piektdienu vakaros ir īpašie koncerti LTV, ir vēl daudzas iespējas vērot iepriekšējo gadu iestudējumus.“

Dzied pa vienam un ģimenēs
Sandra Oto, vairāku amatiermākslas kolektīvu vadītāja Apes novadā:
“Šis laiks pagājis zem jautājuma zīmes - “Vai tiešām nav nekur jāiet?” un arī saturīgā darbā, apgūstot jaunas prasmes, strādājot ar datoru, daloties pieredzē ar kolēģiem, kārtojot mapēs materiālus par amatiermākslas kolektīviem, ko vadu. Ar jaukto kori “Ape” mums ir sava “WhatsApp” grupa. Lieldienās rīkojām virtuālo olu kompozīciju izstādi un dalījāmies ar fotogrāfijām, par kurām varēja arī nobalsot. Spēlējam prāta spēles. Piedalījāmies virtuālajā gājienā “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai”. Dziedam gan pa vienam, gan ģimenēs. Arī Apes tautas nama un Virešu saieta nama sieviešu vokālo ansambļu dalībnieces mūsu “WhatsApp” grupās atsūta kādu  dziesmu. Esmu zinoša arī par to, kā klājas manām senioru ansambļa “meitenēm”. Ir atceltas skates, kopmēģinājumi, citi notikumi, kuriem gatavojāmies, taču ir pavasaris, mēs laukos rušināmies pa saviem dārziņiem. Bez darba neviens nesēž.”

Vietējās ziņas