Izdos grāmatu par Gaujienu 1

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Harijs Grāvis daudzajos darba gados savāktos vēsturiskos materiālus un pieredzi novadpētniecībā apkopojis grāmatā “Gaujiena - Adzele”.  Tajā stāstīts par Gaujienas pagastu no 12.gadsimta līdz mūsdienām.

“Esmu savācis daudz senlietu, priekšmetu, fotogrāfiju, vēsturisku dokumentu, rakstisku liecību un nostāstu, kas apkopoti skolas un pagasta vēstures muzejā. Šie materiāli un aculiecinieku stāsti, kā arī preses un arhīvu liecības ir izmantotas grāmatā, kurā ir vairāk nekā 400 lappušu. Grāmata ir bagāts izziņas avots visiem, bet īpaši tā noderēs Gaujienas un apkārtējo pagastu skolēniem. Viņi varēs vairāk uzzināt par dzimto vietu, par senču cīņām pret svešām varām, par viņu dalību brīvības cīņās, aizstāvot Latvijas neatkarību, kā arī par aktīvu un pasīvu pretošanos okupācijas varai un valsts neatkarības atjaunošanu,” stāsta H.Grāvis.
Atklāj jaunus vēsturiskus faktusLīdz šim ir bijis rakstīts par atsevišķiem vēsturiskiem notikumiem Gaujienā, bet   pagasta, kurš savulaik aptvēra daudz lielāku teritoriju,  vēsture tiek atspoguļota pirmo reizi. H.Grāvis ir daudz strādājis Rīgas arhīvos un bibliotēkās, vācot un precizējot izziņas materiālus. Iepazinies ar grāmatas manuskriptu, Latvijas Zinātņu akadēmijas habilitētais vēstures doktors Andris Caune atzīst, ka uzzinājis daudz jaunu, līdz šim nezināmu vēstures faktu par Gaujienu. Savukārt vēstures zinātņu doktore Ieva Ose secina, ka sevišķi vērtīga ir daudzpusīgā informācija par 20.gadsimta  ļaudīm un notikumiem, kuriem autors bijis aculiecinieks. Grāmatā par šo laiku atrodamas gan etnogrāfiskas ziņas, gan informācija par brīvības cīņām un Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, gan iedzīvotāju atmiņas par padomju okupācijas laika represijām, kultūras un sabiedrisko dzīvi, gan ievērojamu novadnieku biogrāfijas. Īpaša vieta grāmatā ierādīta pagasta skolu vēsturei. A.Caune secina, ka sirmā novadpētnieka darbs vairāk nekā 50 gadu garumā ir ne vien  saistoša lasāmviela, bet arī savdabīgs, vēstures faktiem bagāts pētījums.  
Grāmata ir interesanta lasāmvielaA.Caune atceras, ka ar izcilo sava novada pētnieku H.Grāvi iepazinās 2006.gadā, kad viņš ieradās Latvijas vēstures institūtā, lai noskaidrotu vēsturnieku domas par seno Gaujienas nosaukumu - Atzele, kas senkrievu hronikās pirmo reizi minēts jau 1111.gadā kā Očela. H.Grāvis ar faktiem pierādīja, ka Atzele – Očela ir bijis tikai Gaujienas, nevis Alūksnes nosaukums. A.Caune uzsver, ka par to nešaubās neviens profesionāls vēsturnieks. Starp vēsturiskiem notikumiem grāmatā minēta Krievijas cara Pētera I ierašanās Gaujienā, kad viņš devās uz Rietumeiropu. Turklāt cars nakšņoja zviedru pārvaldītajā Adzeles pilī, kuru Ziemeļu kara laikā krievu karaspēks sagrāva. Joprojām neatbildēts palicis jautājums, vai vācu bruņinieku pils nav celta nodedzinātas senlatviešu koka pils vietā. H.Grāvis norāda, ka grāmatas tapšanā viņam ļoti daudz palīdzējuši gaujienieši. Starp viņiem ir fotogrāfs Jānis Egle, kurš stāstīja par arheoloģiskajiem izrakumiem sagrautās pils vietā. Lai gan arheologi apgalvoja, ka nav atrastas slepenas apakšzemes ejas, J.Egle redzējis metāla durvīm līdzīgus veidojumus, kas varētu būt ieejas. H.Grāvis spriež, ka apmēram 100 cilvēku atmiņas ir ietvertas grāmatā. Lai grāmatu varētu iespiest, ir vajadzīgs finansējums. Tās izdošanā var piedalīties, ziedojot Gaujienas infocentrā vai pagasta pārvaldes ziedojumu kontā LV29TREL9800040364806 reģ.nr.­90000035675, Valsts kase, kods TRELLV22, ar norādi “Grāmatai “Gaujiena – Adzele”” EEK23410 – juridiskām personām vai EEK23510 – fiziskām personām.

Komentāri 1

Gaujieniete

Paldies skolotājam par šo milzīgo darbu,lai viņam ir veselība vēl daudzus gadus.Šī grāmata ir kā Gaujienas bībele,kurai būtu jābūt katrā mājā.

pirms 11 gadiem, 2010.06.16 18:46

Vietējās ziņas