Izglītības un zinātnes ministrija izsludina pieteikšanos pieaugušo neformālās izglītības balvai

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina līdz šā gada 1. decembrim pieteikt pretendentus pieaugušo neformālās izglītības balvai “Saules laiva”.

Pieteikties balvai aicinātas izglītības iestādes vai organizācijas, kas darbojas pieaugušo neformālās izglītības jomā, nodrošinot nemainīgi kvalitatīvu mācību procesu un veicinot pieaugušo neformālās izglītības attīstību Latvijā. Pieteikumus var iesniegt arī pašvaldības domes priekšsēdētājs, pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs un pieaugušo neformālās izglītības iestādes vadītājs (par savu vai citu pieaugušo izglītības iestādi).

Balvas pretendentu var izvirzīt arī mācību dalībnieki, kas papildinājuši savas prasmes kādā no neformālās izglītības programmām un vēlas izcelt augstvērtīgu pasniedzēju un izglītības iestādes darbu. Ja balvas pretendentu izvirza izglītības saņēmēji, ierosinājums jāparaksta vismaz desmit attiecīgās mācību grupas sastāvā reģistrētiem cilvēkiem.

Lai pieteiktu pretendentu balvai, jāraksta pieteikums brīvā formā. Saņemtos pieteikumus izvērtēs un balvas saņēmēju noteiks IZM apstiprināta žūrija - pieaugušo izglītības jomas atzīti profesionāļi.

Ar IZM pieaugušo neformālās izglītības ceļojošās balvas nolikumu un informāciju par pieteikumā ietveramo informāciju var iepazīties ministrijas tīmekļvietnē: https://izm.gov.lv/lv/izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-pieauguso-neformalas-izglitibas-celojosas-balvas-nolikums


Vietējās ziņas