Izglīto par veselīgu uzturu

Alūksnes, Apes, Balvu, Gulbenes, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) nesen iesaistījās Veselības inspekcijas organizētajā veselību veicinošā aktivitātē - interaktīvajās nodarbībās “Izvēlies veselīgo!”.

No Alūksnes un Apes novada piedalījās PII “Sprīdītis”, “Pienenīte”, “Zemenīte”, “Pūcīte”, “Mazputniņš”, “Taurenītis” un “Vāverīte”. Veselības inspekcijas veselības veicināšanas koordinētāja Ingrīda Sniedze pauž prieku, ka no bērnudārzu puses bijusi necerēti liela atsaucība. “Katrai PII bija iespēja izpausties, tādēļ bērnudārzos notika daudzveidīgas un radošas nodarbības par veselīgu uzturu. Piemēram, Gaujienas bērnudārzā “Taurenītis”  noslēguma pasākumā ““Brauciens pa veselīga uztura zemi” bērniem rotaļas veidā tika aktualizētas prasmes izvēlēties veselīgos produktus imitētā veikalā, skolotājas rādīja leļļu teātra izrādi, aktualizējot tēmu par neveselīgo čipsu ēšanu un veselīgo dārzeņu un piena produktu lietošanu uzturā. Prieks, ka pedagogi, organizējot un vadot nodarbības, ieguldījuši ļoti lielu darbu, izdomu un sirds siltumu. Vecākiem augstu jānovērtē bērnudārzu audzinātāju darbs par viņu ieguldījumu mūsu bērnu izglītošanā,” uzsver I.Sniedze. Bērnudārzi saņēma arī informatīvi izglītojošus materiālus par veselīgu uzturu, bet akcijas noslēgumā PII “Pienenīte” notika seminārs “Jaunākais uzturzinātnē 1,5 līdz 6 gadus veciem bērniem” visu iesaistīto PII darbiniekiem. Tajā vērtīgu informāciju sniedza uzturzinātnes speciāliste Daina Erdmane, zobu higiēniste Ilze Stradiņa un I.Sniedze.

Vietējās ziņas