Izglītos darbiniekus 1

Latvijā nākamgad tiks īstenots pilotprojekts “Alkohola, narkotiku lietošanas ierobežošana jauniešu vidū Baltijas jūras reģiona valstīs”, kur iesaistīsies Skandināvijas valstis, Baltijas valstis, Polija, Īslande un Krievija.

No katras valsts piedalīsies desmit pašvaldības, tostarp uzaicināts arī Alūksnes novads. Par šo iespēju Alūksnes novada domes sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē piektdien informēja Veselības inspekcijas veselības veicināšanas koordinatore  Ingrīda Sniedze. “Viena projekta aktivitāte būtu izklaides vietu, klubu uzraudzība. Projekta laikā varētu veikt vienaudžu – līderu – apmācību, sociālo un veselības aprūpes speciālistu izglītošanu darbam ar līdzatkarīgajiem, personāla apmācību par to, kā atpazīt personas, kas lietojušas alkoholu, narkotiskās vielas,” projekta ieguvumus pašvaldībai ieskicēja I.Sniedze. Deputāte Marina Ramane rosināja starp izglītojamiem iekļaut arī kultūras darbiniekus, lai viņi varētu atpazīt, vai pasākumu apmeklētāji nav lietojuši narkotiskās vielas. Komitejas deputāti vienojās par projekta koordinatori Alūksnes novadā izvirzīt I.Sniedzi.

Komentāri 1

Vietējās ziņas