Izglītos sabiedrību par enerģijas taupīšanu

Alūksnes rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe decembra sākumā bija Briselē, kur notika Eiropas Savienības atbalstītā projekta “Ilgtspējīgas enerģētikas sasniegšana Eiropas perifērijas rajonos” noslēguma konference.

“Alūksnes rajonā projekta laikā ir izveidota ilgtspējīgas energoapgādes konsultatīvā padome. Tagad galvenais uzdevums ir sabiedrības izglītošana par enerģijas taupīšanu, energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu. Īpaša vērība jāpievērš skolām, lai jauno paaudzi mācītu taupīt un efektīvi izmantot resursus. Skolas šo jautājumu ir jau pētījušas projektu nedēļās,” stāsta G.Ļuļe.

Kopā ar G.Ļuļi uz Briseli devās arī Alūksnes rajonā īstenotā pilotprojekta vadītājs, Fizikālās enerģētikas institūta Enerģētikas efektivitātes centra vadītājs profesors Namejs Zeltiņš un citi zinātnieki. Līdzīgi projekti tika īstenoti arī Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Čehijā, Rumānijā, Itālijā un Spānijā.

“Alūksnes rajonā iepazinām Kornvolas pašvaldības (Velsa) pieredzi. Secinājām, ka problēmas enerģētikā visās valstīs ir līdzīgas - visur ir enerģijas deficīts, bažas par vides piesārņojumu, jo enerģijas ieguvei izmanto fosilos resursus. Mums ir daudz jāstrādā pie sabiedrības domas pārveidošanas, lai vairāk izmantotu bioresursus. Alūksnes rajonā enerģijas ieguvei ir jāizmanto vietējie resursi un jādomā par energoefektivitāti, piemēram, siltinot ēkas,” secina G.Ļuļe.

Īstenojot projektu, ir apkopota informācija par Alūksnes rajona resursiem un patēriņu. “Tas ir liels ieguvums. Tagad mums ir sadarbība ar institūtu, kas nākotnē var noderēt, izstrādājot projektus par energoefektivitāti,” saka G.Ļuļe.

Vietējās ziņas