Izmaiņas veicinās piena kvotu apriti

Alūksnes un Apes novadā tāpat kā citviet izskan bažas, ka saskaņā ar Eiropas Savienības regulu un Latvijas normatīvo aktu prasībām varētu atņemt piena kvotas tiem ražotājiem, kuriem tās nav izpildītas.

Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Solveiga Lazovska skaidro situāciju. Latvijas kopējā piena kvota šim kvotas gadam bija noteikta 750 653 tonnu apmērā. No tām 719 683 tonnas veido valsts piegādes piena kvota un 30 970 tonnas - tiešās tirdzniecības piena kvota. Piegādes kvota ir izpildīta par 84,62 procentiem, bet tiešās tirdzniecības kvota - par 77,9 procentiem.

"Analizējot situāciju piena kvotas izpildē, nolēma, ka ir jāveic grozījumi Ministru kabineta "Piena kvotas administrēšanas noteikumu" prasībās attiecībā uz piena kvotas papildināšanu valsts rezervē. Tas nozīmē, ka noteikumi tiek grozīti, nosakot, ka mazāks kvotas samazinājums (5 procenti no neizpildītā apjoma) tiek piemērots saimniecībām, kuras ir realizējušas 71 līdz 85 procentus no piešķirtā kvotas apjoma. Kuras ir realizējušas līdz 70,9 procentus no piešķirtā apjoma, paliek spēkā līdzšinējā kārtība - piena kvota tiek samazināta uz pusi no neizpildītā apjoma. Pilnībā kvota tiek atsavināta tām saimniecībām, kuras pienu nav realizējušas," skaidro S.Lazovska.

Ja tomēr saimniecība domā turpināt piena ražošanu, tai ir iespēja saņemt atpakaļ pusi piena kvotu no atsavinātā daudzuma. S.Lazovska uzsver, ka šādu normu piemērošana dod iespēju palielināt valsts piena kvotas rezervi un piešķirt kvotas jauniem piena ražotājiem un tiem, kuri ražo vairāk nekā ļauj piešķirtās kvotas.


Ja ar piešķirto piena kvotu daudzumu nepietiek, ražotājs var pārveidot savu kvotu no viena veida otrā, pieprasīt kvotu no valsts rezerves (iesnieguma termiņš - 1.jūlijs) vai nopirkt to. Savukārt, ja saimniecība nespēj izpildīt piena kvotu, var pārdot daļu no tās vai arī atteikties no kvotas, ja ir pārtraukta ražošana. Bet par to ir jāinformē Lauksaimniecības datu centrs, kas šo daudzumu ieskaitīs valsts rezervē.

Vietējās ziņas