Izmantos iespēju

Vēl tikai rītdien, 2.septembrī, līdz pulksten 17.00 Alūksnes un Apes novadu pedagogi var pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta “Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātei “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

Projektā tiek piedāvātas trīs dažādas aktivitātes. Pirmajā atbalstu var saņemt pedagogs, kurš var zaudēt darbu izglītības iestādē strukturālo pārmaiņu dēļ un kura darba slodze ir 12 vai mazāk kontaktstundu nedēļā, otrajā – pedagogi, kuri izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonākuši vai var nonākt jaunos darba apstākļos, bet paredzēto pienākumu veikšanai viņam trūkst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas, bet trešajā – tie, kuri strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un kuru darba slodze ir vismaz sešas kontakstundas nedēļā. Paredzēts, ka projekta dalībnieki ik mēnesi saņem stipendiju, kas nepārsniedz 100 latus. Vairāk informācijas par dalību projektā var iegūt Alūksnes novada pašvaldības mājas lapas “www.aluksne.lv” sadaļā “Izglītības ziņas”.

Vietējās ziņas