Izmēģinās sešgadīgo mācību programmu

Valsts izglītības satura centrs (VSIC) ir izvēlējies izglītības iestādes, kas iesaistīsies pilotprojektā “Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija”.

Starp tām ir arī divas Alūksnes un Apes novadu izglītības iestādes – Alūksnes vidusskola un Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”.

Kopumā programmas izmēģināšanai jeb aprobācijai pieteicās 35 izglītības iestādes no visas Latvijas, informē centra sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Ilgaža. Ņemot vērā lielo atsaucību, nolemts, ka tām visām tiks dota iespēja iesaistīties pilotprojektā.
Izglītības iestādes sadalītas divās grupās, no kurām vienas būs izmēģinājumskolas, bet pārējās – līdzdalības skolas.

Izmēģinājumskolas veiks aprobācijas darbu. Viņu uzdevums būs izmēģināt visus mācību satura dokumentu projektus un mācību līdzekļus, lai iegūtu daudzveidīgus, ticamus un detalizētus datus, kā arī novērtētu minēto materiālu kvalitāti un izteiktu priekšlikumus to pilnveidei. Savukārt līdzdalības skolas izmēģinās praksē konkrētas mācību metodes, nodarbību paraugus un mācību līdzekļus.
Abas Alūksnes un Apes novadu izglītības iestādes iedalītas izmēģinājumskolu grupā. K.Ilgaža skaidro, ka šis sadalījums veikts tā, lai pilnīgāk aptvertu Latvijā pastāvošo modeli – izglītības iestādes laukos un pilsētās, mazākumtautību izglītības iestādes, izglītības iestādes, kurās tiek integrēti bērni ar speciālajām vajadzībām, un tādas izglītības iestādes, kurās mācās bērni, kas līdz piecu gadu vecumam nav apmeklējuši bērnudārzu. Pilotprojekts notiks visu nākamo mācību gadu jeb laikā no šāgada 1.septembra līdz nākamā gada 31.maijam.

Vietējās ziņas