Iznomā daļu pašvaldības īpašuma

Ape 

Novada pašvaldība nolēmusi iznomāt SIA “Lauku apgāds meliorācija” daļu īpašuma Stacijas ielā 8, kas sastāv no zemes gabala 1335 kvadrātmetru platībā un ēkas Stacijas ielā 8a, kuras platība ir 553,6 kvadrātmetri.

Pašvaldība noteikusi, ka nomniekam jārūpējas par ēkas un tai piegulošās zemes apsaimniekošanu un apsardzi, kā arī par saviem līdzekļiem jānovērš apstākļi, kas varētu samazināt iznomātās ēkas vērtību. Par zemi būs jāmaksā ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, tas ir 0,70 lati par kvadrātmetru, bet par ēku - 33,22 lati.

Vietējās ziņas