Iznomā īpašumu

Apes pagasts 

Novada dome nolēmusi iznomāt G.Sinātam uz 12 gadiem nekustamā īpašuma “Druvas” zemes gabalu 1500 kvadrātmetru platībā un uz tā esošo riju – šķūni.

Nomniekam uzdots veikt īpašuma apsaimniekošanu, rūpēties par tā uzturēšanu un apsardzi, kā arī segt teritorijas uzkopšanas izdevumus (10 lati gadā) un nekustamā īpašuma apdrošināšanas izmaksas proporcionāli telpu platībai. Nomnieks kompensēs elektroenerģijas pieslēguma maksu un patērēto elektroenerģiju, kā arī par saviem līdzekļiem veiks nepieciešamo remontu. Par zemi nomas maksa noteikta 1,5 procenti no zemes kadastrālās vērtības, par ēkām – 0,02 lati par kvadrātmetru.

Vietējās ziņas