Iznomā rūpnieciskās zvejas tiesības Zvārtavas ezerā

Apes novada dome nolēmusi iznomāt M.Einbergam rūpnieciskās zvejas tiesības Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā 75 metru zvejas tīklu vai vienu murdu ar sētu līdz 30 metriem (virsējos ūdeņos) uz vienu gadu - līdz šā gada 31.decembrim. Nomas maksa par zvejas tiesībām noteikta, izejot no aprēķina - zivju tīkls, par katriem 5 metriem (iekšējos ūdeņos) - 2,85 eiro apmērā.

Vietējās ziņas