Izskata kultūras budžeta projektu

Alūksnes novada pašvaldības šāgada kultūras budžets plānots 17 167 latu apjomā. Apmēram puse no tā – 8522 lati – paredzēti ar tautas namu un to kolektīviem saistītiem izdevumiem.

No pārējā budžeta 2663 lati nepieciešami ar muzejiem saistītām aktivitātēm, 2430 lati – darbam ar bibliotēkām, bet no atlikušā finansējuma veidos rezerves fondu neparedzētiem izdevumiem. Iepazīstinot ar kultūras darbam nepieciešamajiem līdzekļiem Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes deputātus, Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte atklāj, ka šo izdevumu apjoms plānots, balstoties uz bijušo Alūksnes rajona padomes un Alūksnes pilsētas domes budžetiem. Tāpat viņa norāda, ka budžeta projektā iekļautās aktivitātes nav uzskatāmas par darba plānu kultūras jomā. „Šis nav mūsu darba plāns, jo ir daudzi pasākumi, kuros esam iesaistījušies, bet kuri neprasa no mūsu nodaļas atsevišķus izdevumus,” skaidro S.Eglīte.
Dalība nav apspriežamaKultūras un sporta nodaļas vadītāja uzsver, ka gandrīz visi budžeta projektā uzskaitītie pasākumi saistīti ar valsts līmeņa procesiem, tāpēc dalība tajās nav apspriežama. Gadījumā, ja kultūras darbam tiktu piešķirti mazāki līdzekļi, nekā vajadzīgs, vienīgais, par ko varētu lemt, ir katrai aktivitātei nepieciešamā finansējuma samazināšana, bet ne piedalīšanās tajā.Tādi ir kolektīvu vadītājiem un kultūras iestāžu darbiniekiem paredzētie semināri, kā arī dalība valsts līmeņa pasākumos un skates. S.Eglīte piebilst, ka tas neattiecas uz pasākumiem un skatēm novadā, kuru izdevumus kolektīviem vai iestādēm būs jāplāno sava budžeta robežās. No lielākajiem ar tautas namiem un to kolektīviem saistītajiem pasākumiem viņa min ansambļu, koru, deju kolektīvu un amatierteātru skates, kuru organizēšanai nepieciešami apmēram 2300 latu. Starp šiem pasākumiem iekļauts arī mazo vokālistu konkurss „Cālis”, kam budžeta projektā paredzēts finansējums 895 latu apmērā. Kaut gan tā ir viena no aktivitātēm, no kuras nepieciešamības gadījumā varētu atteikties, S.Eglīte norāda, ka  konkurss ir tradīcija.Starp pasākumiem, kas saistīti ar muzeju darbu, vislielākais finansējums atvēlēts grāmatas „Ādolfa Liepaskalna mūža soļi” izdošanai, kā arī novadnieka simtgadei veltīto piemiņas pasākumu rīkošanai. Tam ieplānoti 2250 lati. Savukārt bibliotēkām lielākie līdzekļi būtu nepieciešami novada Lasīšanas un grāmatu svētku organizēšanai un Vidzemes bibliotekāru saietam, ar kuriem saistītie izdevumi tiek lēsti 1110 un 700 latu apmērā.
Konkursa vietā – rezerves fondsTāpat budžeta projektā iekļauti izdevumi Alūksnes novada kultūras aktivitāšu projektu konkursam, kas ļautu kultūras iestādēm tikt pie nelieliem papildu līdzekļiem savas darbības attīstīšanai. Šim konkursam iecerēts atvēlēt 3000 latu, taču, kā pauž S.Eglīte, šo summu varētu novirzīt rezerves fondam neparedzētiem izdevumiem. Rezultātā konkursa rīkošana pavasara mēnešos izpaliktu, bet pie tā varētu atgriezties gada beigās, projektu konkursa fondu veidojot no atlikušajiem līdzekļiem.

Vietējās ziņas