Izsludina projektu konkursu

Alūksnes un Apes novadi 

Latvijas Hipotēku un zemes banka sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu izsludinājusi astoto projektu konkursu “Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”.

Alūksnes un Apes novada fonda valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece informē, ka projektu konkursa kopējais finansējums ir 1000 lati. Maksimālais finansējums vienam projektam noteikts 200 latu robežās. Projektus var iesniegt nevalstiskās grupas, biedrības vai nodibinājumi, kā arī reliģiskās organizācijas. Ar nolikumu var iepazīties Alūksnes un Apes novada fonda telpās. Tas arī būs pieejams fonda mājas lapā “www.aluksnesfonds.lv.” Projektus var iesniegt līdz 30.martam pulksten 17.00.

Vietējās ziņas