Izsludina projektu konkursu reģioniem

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (KIF) sadarbībā ar SEB banku 14. aprīlī izsludina jaunu programmu „Kopā ar ģimeni un skolu”. Tās mērķis ir veicināt vietējo skolu kā ģimenes atbalsta centru arvien veiksmīgāku darbošanos. Programmā finansējumu varēs saņemt skolu atbalsta biedrības, skolu audzēkņu vecāku biedrības, kā arī citas novadu attīstību veicinošas nevalstiskās organizācijas Latvijas reģionos.

„Šoreiz vēlamies palīdzēt vecāku nevalstiskajām organizācijām un skolām stiprināt sadarbību, lai kopīgiem spēkiem tās spētu īstenot ieceres, kas dod iespēju saturīgāk organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku,” atzīst KIF valdes priekšsēdētāja Inta Paeglīte. „Īpaši vēlamies, lai skolu un vecāku resursi tiktu apvienoti un bērniem būtu iespējas apgūt jaunas dzīvē noderīgas prasmes un iemaņas.”

 

Programmas „Kopā ar ģimeni un skolu” finansējumu varēs saņemt nevalstiskās organizācijas, kurām ir būtiska loma skolu sociālā klimata uzlabošanā, kas darbojas ģimeņu atbalstam, sadarbojas ar skolu un kurām palīdz vietējā pašvaldība un/ vai vietējie uzņēmēji. KIF kā ierasts – jaunās programmas ietvaros atbalstīs ļoti praktiskas lietas – nelielus remontdarbus, aprīkojuma un mēbeļu iegādi, kā arī atsevišķus pasākumus. SEB banka šīs programmas veikšanai piešķir finansējumu 20 000 latu apmērā.

Ar programmas „Kopā ar ģimeni un skolu” vadlīnijām, kā arī plašāku informāciju par skolu atbalsta un vecāku biedrību aptauju, kā arī Māmiņu kluba dalībnieču aptauju varat atrast KIF mājas lapā www.iniciativa.lv  

Vietējās ziņas