Izstrādā sociālo pakalpojumu attīstības ceļvedi

Otrdien, 1.jūnijā, pulksten 10.00 Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas lielajā zālē notiks “Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. - 2017.gadam” sabiedriskā apspriešana.

Šo programmu izstrādājis Baltijas Sociālo zinātņu institūts. Iedzīvotāju vajadzības apzinātas, uz diskusijām aicinot Vidzemes reģiona novadu sociālo dienestu vadītājus, sociālā darba speciālistus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Ar izstrādāto programmu iespējams iepazīties mājas lapā “www.vidzeme.lv” sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. Sabiedriskā apspriešana plānota arī Cēsīs, Valmierā, Madonā, Gulbenē un Valkā.

Programmas izstrāde notiek saistībā ar Vidzemes plānošanas reģiona īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu “Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde”. Tā mērķis ir veicināt alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstību, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu viņu nodarbinātību un veicinātu integrāciju sabiedrībā.

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Sabīne Ozoliņa norāda, ka izstrādātā programma kalpos kā sociālo pakalpojumu attīstības ceļvedis. Īpaši aktuāla tā kļūs rudenī, kad sagaidāms projektu iesniegumu konkurss “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstības reģionos”, kurā piedalīties varēs pašvaldības, sociālie dienesti, valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kas reģistrētas kā sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Vietējās ziņas