Izstrādās novada attīstības programmu

Šonedēļ Alūksnes novada domes tautsaimniecības komitejā deputāti lēma uzsākt Alūksnes novada attīstības programmas 2021. - 2027. gadam izstrādi.


Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers sēdē norādīja, ka ir svarīgi uzsākt attīstības programmas izstrādi, lai varētu piesaistīt projektu finansējumu jaunām idejām. “Ir ļoti svarīgi,  lai novadam ir savi attīstības plāni un ieceres, un varam pretendēt uz atbalsta finansējumu. Šobrīd ir pierādījies, ka valdība piešķir finansējumu tām pašvaldībām, kam ir augstas gatavības projekti. Mēs jūtam, ka mums sāk trūkt augstas gatavības projektu un nevaram pretendēt uz finansējumu. Lai ietu uz priekšu, ir jāizstrādā jauna attīstības programma. Ļoti lielai steigai nav pamata, bet ir svarīgi to izdarīt, ” sēdē pauda Dz. Adlers.


Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite precizēja, ka attīstības programmu paredzēts izstrādāt līdz nākamā gada maijam. “Šobrīd ir skaidrs virziens no valsts puses, kā reģioni attīstās, tādēļ ir vērts pastiprināti ātrā tempā strādāt uz priekšu. Izlēmām nevis aktualizēt iepriekšējo lēmumu, bet izveidot jaunu. Ministrija gan šo mūsu darba uzdevumu komentēja kā  termiņu ziņā pārāk optimistu. Visi novadi tagad lielākoties izstrādās  jaunās programmas, varbūt būs sastrēgums institūcijās, kas sniedz atzinumu. Mums ir jāmēģina tikt straujiem soļiem uz priekšu un apstiprināt programmu vieniem no pirmajiem. Izstrādes laiks būs saspringts, bet tāds ir mērķis un virzīsimies uz priekšu,” norāda A. Prižavoite.


Vietējās ziņas