Izstrādās un ieviesīs jaunu mācību metodi

Jaunajā mācību gadā vairākās Alūksnes un Apes novada skolās tiks īstenots Latvijā vēl nebijis projekts, kas paredz jaunas mācību metodes izstrādi un veiksmīgu ieviešanu skolu darbā. Rīgas  Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas izstrādātajam projektam finansējums rasts Eiropas Sociālajā fondā.

Akadēmijas psiholoģijas pētniecības institūta direktore Daina Voita stāsta, ka projekts noritēs 19 Latvijas skolās. Trīs no tām ir Alūksnes novada skolas – Alūksnes vidusskola, Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola, Alsviķu profesionālā skola, bet no Apes novada – Gaujienas speciālā internātpamatskola. Projekta mērķauditorija ir 4. līdz 9.klašu jaunieši ar mācīšanās problēmām, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem, sociālā riska ģimeņu bērni, kuriem tiks dota iespēja saņemt papildu apmācību – konsultatīvo atbalstu dažādos mācību priekšmetos. Projekta īstenotāji stingri piekodina, ka tās nebūs mācību stundas, bet gan nodarbības ar iespēju pašiem jauniešiem izzināt sevi, savas spējas.

Jaunā integratīvā mācību metode paredz, izmantojot pozitīvo psiholoģiju, mūzikas un kustību nodarbības, spēles, testus un citus ārpusstundu aktivitāšu veidus, panākt to, ka jaunieši vieglāk adaptējas sociālajā vidē un tādējādi uzlabojas arī viņu sekmes. Četras stundas nedēļā šiem jauniešiem ārpusstundu nodarbības vadīs  projektam piesaistītie skolas pedagogi vai, piemēram, psihologi, logopēdi, sociālie darbinieki. “Skolotāji saņems integratīvās mācību metodes rokasgrāmatu un nodarbībās vadīsies pēc noteiktajām vadlīnijām. Protams, skolotājs var izpausties un  šajās nodarbībās darīt citas vērtīgas lietas. Mēs negribam skolotājus pārmācīt, bet gan apmācīt,” saka D.Voita.

Beidzoties mācību gadam, projekts tiks izvērtēs. “Analizēs katra skolēna individuālos panākumus un to, vai integratīvā mācību metode jaunietim būs palīdzējusi. Atzinīga izvērtējuma gadījumā metodi rosinās izmantot ikvienā Latvijas skolā,” pauž D.Voita.

Vietējās ziņas