Izveido konsultatīvu centru bērniem

Gaujienā speciālās internātpamatskolas skolotāji ir nodibinājuši biedrību “Konsultatīvais centrs bērniem”.

Tās mērķis ir uzlabot izglītības un pakalpojumu pieejamību sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem – bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu vecākiem.  Lai to īstenotu, biedrība gatavojas iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, kā arī piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus. Biedrības dalībnieki vēlas palīdzēt gan pedagogiem, gan vecākiem, piedāvājot konsultācijas un korekcijas nodarbības bērniem ar attīstības traucējumiem. Iecerēts organizēt vasaras nometni, kura dos iespēju pilnveidoties gan garīgi, gan fiziski. Vasaras brīvdienās nometne tiek piedāvāta bērniem vecumā no 8 līdz 11 gadiem. Tā notiks Gaujienā no 14. līdz 20.jūnijam. Informācija pa telefonu 29373239 vai 26430182.

Vietējās ziņas