Izveido vides dizaina padomi

Alūksnes novadā ir izveidota vides dizaina padome, kuras svarīgākie uzdevumi būs sniegt vērtējumu par dažādu vides dizaina objektu projektiem un priekšlikumiem, izvērtēt Alūksnes pilsētas un novada svētku noformējuma ieceres, sniegt priekšlikumus par vides dizaina uzlabojumiem.

Padome izveidota ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores Janīnas Čugunovas rīkojumu. Tās vadītājs ir pašvaldības ainavu arhitekts Agris Veismanis, bet padomes locekļi: būvvaldes vadītāja – pilsētas galvenā arhitekte Līga Šķepaste, Alūksnes mākslas skolas direktors Ojārs Vēliņš, pašvaldības aģentūras „Spodra” vadītāja Ilona Mironova, Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte, zemes ierīkotāja Inese Randa un pilsētvides plānotāja Antra Lielmane.

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka uzsver, ka padomes locekļi par darbu tajā atalgojumu nesaņems. Jau esot bijusi pirmā padomes sēde, kur tika izstrādāts nolikuma projekts. Tas paredz, ka padome ir pakļauta domei un darbosies domes pilnvaru termiņā. “Padome sniegs profesionālu vērtējumu par dažādu vides dizaina objektu, kā arī būvju krāsojumu, īslaicīgās tirdzniecības vietu, sezonas būvju projektiem un attīstības priekšlikumiem novada teritorijā. Padome piedalīsies Alūksnes pilsētas un nepieciešamības gadījumā arī novada svētku noformējuma plānošanā, izvērtēs un saskaņos to. Dos savu vērtējumu visās ar pilsētvidi saistītās jaunbūvējamo un rekonstruējamo sabiedrisko objektu apspriešanās, sniegs priekšlikumus novada domei par pilsētas un novada vides dizaina uzlabojumiem,” stāsta E.Aploka.

Vietējās ziņas