Izvērtē paveikto 1

Izskaņai tuvojas projekta “Next level” aktivitātes, kas vērstas uz praktiskās pieredzes un darbā nepieciešamo prasmju nodrošināšanu sociālajiem darbiniekiem, brīvprātīgajiem un citiem šajā jomā strādājošajiem.

Lai apkopotu projekta rezultātus un iepazītos ar sagaidāmajiem rezultātiem, pagājušajā nedēļā Alūksnē viesojās pārstāvji no projektu īstenojošajām organizācijām.

Šīs organizācijas ir Flāmu invalīdu federācija (Beļģija), “NSRC” no Bulgārijas, kā arī Alūksnes NVO atbalsta centrs, kas ir vadošais partneris Latvijā. Projektu finansē Flāmu valdība, bet līdzfinansē – Flāmu invalīdu federācija un Alūksnes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību.

Izzina situāciju ārvalstīs

Projekta galvenās aktivitātes saistītas ar apmācībām Beļģijā un Bulgārijā, no kurām pirmās notika pagājušā gada decembrī, bet pēdējās – šī gada aprīlī. Beļģijā notikušo apmācību dalībnieki iepazinās ar abu valstu – Beļģijas un Latvijas – sociālajām sistēmām. Uzmanība pievērsta dienas centru izveides principiem, kā arī noteikti pamatsoļi dienas centra izveidei Alūksnes novadā un sadalīti pienākumi to realizēšanā. Vizītes laikā tika apmeklētas vairākas sociālās aprūpes iestādes un gūts ieskats jaunākajos virzienos cilvēku ar invaliditāti aprūpē.

Līdzīgā veidā norisinājās apmācības Bulgārijā, kur viesi tika iepazīstināti ar projekta sadarbības partneru jeb “NSRC” pieredzi dienas aprūpes centra veidošanā, vadīšanā un darba organizēšanā. Tāpat neizpalika dažu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu apskate un tikšanās ar Bulgārijas speciālistiem, kas darbojas cilvēku ar invaliditāti aprūpē.
Flāmu invalīdu federācijas starptautisko projektu vadītāja Liliana Nikolova norāda, ka projekta laikā tapis mācību materiāls, kura izstrādāšanā piedalījušās visas projekta īstenošanā iesaistītās puses. Šis materiāls veidots kā rokasgrāmata brīvprātīgajiem, kuri vēlas strādāt sociālajā aprūpē, vai sociālajiem darbiniekiem, kas šajā jomā sākuši strādāt salīdzinoši nesen.

Gūst vērtīgas atziņas
Palīdzēt ne tik daudz finansiāli, cik ar zināšanām un pieredzi, esot bijis galvenais mērķis, ar kādu projektā iesaistījusies Flāmu invalīdu federācija, atzīst L.Nikolova. Tiesa, kā norāda viena no apmācību dalībniecēm – Alūksnes bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsta centra “Saulstariņi” vadītāja Māra Podkalne, daudz nozīmīgākas esot atziņas, kas gūtas pēc viesošanās pie projekta partneriem. “Brauciena laikā sapratu, cik ļoti pie mums ir vajadzīgs centrs ar atbilstošiem speciālistiem un cik svarīgi, lai tam būtu arī atbalsts no bērnu vecāku puses,” viņa saka.

Uz apmācībām Bulgārijā M.Podkalne devās kopā ar Alūksnes mākslas skolas pedagoģi Anitu Vēliņu, kas vada mākslas nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Tur abas nonākušas pie secinājuma, cik svētīgi ir, ka šādas nodarbības notiek nevis speciāli viņiem izveidotā vietā, bet gan iestādēs, kur iespējams satikties ar veseliem bērniem. “Atsevišķs dienas centrs ir vajadzīgs, tomēr pastāv lietas, ko labāk darīt ārpus tā. Piemēram, ja runā par mākslas nodarbībām, tad to norise mākslas skolas telpās nodrošina gan atbilstošu vidi un aprīkojumu, gan iespēju bērniem integrēties sabiedrībā un veidot sapratni par citādajiem. Un tas nav mazsvarīgi,” uzskata M.Podkalne, piebilstot, ka šajā braucienā vēl jo vairāk sapratusi, cik daudz kas ir atkarīgs no pašu aktivitātes un iniciatīvas.

Komentāri 1

aina

kāpēc jābrauc tik tālu, ka tepat Latvijā ir daudz skolu bērniem ar īpašām vajadzībām- var apgūt vietējo pieredzi, kas nemaz nav peļama.

pirms 10 gadiem, 2010.07.06 08:18

Vietējās ziņas