Jābūt ūdens skaitītājiem

Alūksnes novada deputāti līdz šā gada rudenim uzdevuši novada pagastu pārvaldēm sakārtot  jautājumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecību un komunālo pakalpojumu sniegšanu, tostarp uzstādīt ūdens skaitītājus.

Skatot komitejās un domes sēdēs jautājumus, kas saistīti ar projektu sagatavošanu līdzekļu piesaistei un komunālo pakalpojumu sniegšanu pagastos, piemēram, patērētā ūdens uzskaiti, kanalizāciju, apkuri, deputāti secinājuši, ka katrā pagastā situācija ir citādāka, bet lielā daļā pagastu šie jautājumi nav sakārtoti gadiem un nav noteikti samaksas apmēri. “Manuprāt, uz pagastiem attiecas tādi paši noteikumi kā valstī kopumā – ūdens patēriņu uzskaita, vadoties pēc skaitītāja, kam noteikti jābūt,” norāda J.Nīkrencis. Viņš uzsver, ka nevar būt “tāds murgs”: maksa par ūdeni uz vienu mājlopu – 50 santīmi, jo norma ir uz ūdens daudzumu, nevis cilvēku vai lopu. Deputāts Ainars Melders vērš uzmanību – ar šā gada janvāri ir stājies spēkā likums “Par dzīvojamo māju pārvaldīšanu”, kas jāievēro arī pagastos. Tas paredz -  skaitītājus pie mājas izvieto pakalpojumu sniedzējs, nevis iedzīvotāji.

Vietējās ziņas