Jāiesniedz pārskati

Ziemeļaustrumu virsmežniecība meža īpašniekiem atgādina, ka katru gadu līdz 1.februārim ir pienākums informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību – koku ciršanu, meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un jaunaudžu kopšanu.

Virsmežziņa vietniece Aiva Zavacka informē, ka pārskats par koku ciršanu šajā gadā jāiesniedz arī gadījumā, ja apliecinājuma derīguma termiņš nav beidzies 2013.gada beigās un ir spēkā līdz 2014.gada beigām vai līdz 2015.gada beigām – par uzsākto, neuzsākto vai pabeigto darbību. Pārskata neiesniegšana ir uzskatāma par administratīvu pārkāpumu, par kuru paredzams naudas sods. “Ja meža īpašnieka mežsaimnieciskā darbība ir saistīta ar Eiropas Savienības struktūrfondiem, pārskats par meža ieaudzēšanu un kopšanu vai jaunaudžu kopšanu jāiesniedz Valsts meža dienestā pirms projektā norādītā beigu termiņa - veikto darbību pārbaudei dabā,” norāda A.Zavacka.

Alūksnes un Apes novada meža īpašniekiem pārskati jāiesniedz piekritīgajos Ziemeļaustrumu virsmežniecības birojos – Alūksnes vai Smiltenes birojā. Pārskatus var iesniegt, ierodoties personīgi birojā, atsūtot pa pastu vai nosūtot skenētā veidā uz e-pastu “[email protected]”. Nepieciešamo informāciju var iesniegt arī tuvākajā Valsts meža dienesta birojā, piemēram, Gulbenes vai Smiltenes birojā, un tā tiks nogādāta piekritīgajam birojam.

Vietējās ziņas