Jāmaksā visiem 11

Alūksnes novada teritoriālajā komitejā pirmdien vienojās: pagastu iedzīvotājus radinās pie domas, ka par brīvu vairs nekā nav, par visu jāgādā pašiem – arī par kopīpašuma jeb daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu.

Komitejā informatīvajā daļā skatīja jautājumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu. Komitejas vadītājs Jānis Nīkrencis norāda – līdz šim pagastos bija kā komunismā: kāds maksāja par apsaimniekošanu, atkritumiem, ūdeni, kāds nē – visu nosedza pagasts. “Tā vairs nebūs - par kopīpašumu būs jāatbild visiem,” saka J.Nīkrencis. Tādēļ vienojās, ka līdz nākamā gada maijam cilvēkiem pagastos jāskaidro kopīpašuma un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas būtība, kā arī jārada novadā vismaz viens pozitīvs piemērs, kad iedzīvotāji pagastos uzņemas atbildīgas rūpes par savu kopīpašumu.

Uzturēšana jāveic obligāti

Pašvaldības juriste Ilze Kalniņa norāda – neatkarīgi no tā, kam pieder dzīvoklis vai dzīvojamā māja, visi dzīvokļu īpašnieki ir atbildīgi par mājas apsaimniekošanu kopumā. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums paredz, ka īpašniekiem obligāti jāveic mājas uzturēšana, visu esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana un remonts, vides prasību nodrošināšana, plānošanas, organizēšanas un pārraudzīšanas darbus. Bet obligāti veicamās darbības parasti rada problēmas, jo vairums dzīvokļu īpašnieku nav vienojušies par ēkas apsaimniekošanas veidu un formu, turklāt pagastos arī pašvaldībai piederošām ēkām nav noteikts apsaimniekotājs. Pašvaldības jurists Arturs Upīts uzsver – atbilstoši likumdošanai, pašvaldība var iecelt dzīvojamai mājai pārvaldnieku, ja paši iedzīvotāji to nav izdarījuši un ēka rada apdraudējumu. “Pārvaldnieka darbu jāapmaksā dzīvokļu īpašniekiem – tāpat kā jāsedz apdraudējuma radītie izdevumi. Ja pārvaldnieku ieceļ iedzīvotāji, viņi var arī vienoties, ka pārvaldnieka darbs netiek algots. Ja par mājas apsaimniekošanu nemaksā, ir divi ceļi: sociālā palīdzība vai izlikšana no dzīvokļa par parādiem,” norāda A.Upīts. Viņš uzsver – no māju apsaimniekošanas nevar izvairīties, jo lielāki zaudējumi iedzīvotājiem un pašvaldībai būs, ja neapsaimniekota ēka sabruks.

Mājas – kritiskā stāvoklī

SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Mihails Kosinovs secina – pagastos tagad vērojama situācija, kāda bija Alūksnē 90-to gadu beigās, kad sākās dzīvokļu privatizācija. “Toreiz daļa alūksniešu uzskatīja, ka par kopīpašumu nav jāmaksā. Bet arī jumtu, kāpņu telpas, sienas, komunikācijas un citu vajag uzturēt. Esmu bijis dažos pagastos, kur ēku jumti, skursteņi ir katastrofālā stāvoklī. Ja sabruks, cilvēki ies uz pagasta pārvaldi un prasīs naudu, bet pagastam naudas nebūs, jo kopīpašumu ir jāuztur dzīvokļu īpašniekiem. Tāpēc ir katru mēnesi jāmaksā apsaimniekošanas maksa, lai vajadzības gadījumā būtu līdzekļi remontam. Bet tai jābūt adekvātai,” klāsta M.Kosinovs. Pagastu pārvalžu vadītāji uzsver – katrā pagastā būs vairākas mājas, kas nepiekritīs maksāt. Vēsma Čugunova atzīst – Jaunannā jau gadiem cilvēkiem skaidro par kopīpašuma apsaimniekošanas lietderīgumu, pārvaldnieka iecelšanu, bet velti. “Nez cik reizes esam saukuši māju iedzīvotāju sapulces – tas ir kā pret sienu! Jāpieņem novadā striktu datumu, līdz kuram cilvēkiem to obligāti jāizdara,” rosina V.Čugunova. Juris Griščenko uzskata – jābūt reālistiem un jāņem vērā lauku iedzīvotāju maksātspēju. “Ilzenē ir viena māja, kur dzīvo tikai sociālā dienesta klienti: cik viņiem pabalstos naudas iedos, tik būs. Ja māja sabruks, viņi meklēs citu dzīvesvietu, māju neviens neremontēs. Strautiņos ir daudzdzīvokļu māja, kur no 18 dzīvokļiem tikai 12 regulāri un godīgi veic maksājumus,” secina J.Griščenko. Savukārt Inta Cinglere norāda – Jaunalūksnes pagastā ir 33 daudzdzīvokļu mājas, no kurām 20 ir kritiskā stāvoklī, it īpaši Visikumā.

Komentāri 11

Rūpes ir lai pirmā stāva iedzīvotājs nenoslītu piektā stāva un zemāk sūdos lejam visu pa logu arā...

pirms 10 gadiem, 2010.12.10 09:46

neviens jau neuzspiež, ka tiem jābūt 'alūksnes namiem' - jebkuru apsaimniekotāju var izvēlēties, bet galvenais - jābūt iedzīvotāju iniciatīvai pašiem uzņemties rūpes par daudzdzīvokļu mājām, kur dzīvo!!!

pirms 10 gadiem, 2010.12.09 14:14

vai ūdensvads jūsu mājā ir un cik ilgi taisāties dzīvot līdz tā sabruks ?

pirms 10 gadiem, 2010.12.09 13:40

Nu kāda Jums daļa kāds man mājas stāvoklis , konkrtēti koridorī, ja māja sabruks lai brūk kāpēc jūs gribat par visām varēm vākt naudu, tā taču ir mana mājā un kaimiņi arī ir nolēmuši ja brūk lai sabrūk a ko ta... Nesprotu naudas vākšanas pamatojumu, māja jau nepieder pašvaldībai un apsaimniekotāju izvēlamies paši nav jau jābūt alūksnes namiem varbūt gribu valmieras namus...

pirms 10 gadiem, 2010.12.09 13:20

Visu laiku jau te bļaustījās, ka pagasti attīstoties, bet pilsēta nekā un te izrādas ar mājām pakaļā....

pirms 10 gadiem, 2010.12.09 13:04

Esiet nu ļautiņi prātīgi... Aizbrauciet un apskatieties, kāds kontingents dzīvo lielā daļā to māju! Kādi tur projektu bīdītāji... Tādas nenopietnas runas, pat pilsētā nespēj tur startēt, ar dažiem izņēmumiem.

pirms 10 gadiem, 2010.12.09 12:45

To Anna

Šie projekti ir rentabli pie centrālās siltumapgādes, kad izdevumus kompensē ieguvumi no dārga siltuma ekonomijas. Baidos, ka pagastos nav dārgas centrālapkures...

pirms 10 gadiem, 2010.12.09 12:16

Anna

Kāda starpība, kas dod naudu? galvenais izmantot iespēju :)

pirms 10 gadiem, 2010.12.09 12:00

To Anna

Nauda pieejama ēku siltināšanai no ERAF. Valstij nekā nav. :)

pirms 10 gadiem, 2010.12.09 11:39

Anna

Pēdējais laiks uzņemties atbildību par savu īpašumu. nākamais solis - uzlabto ēku tehnisko stāvokli. Cik dzirdēju vēl ir valstij nauda, tik projekts jāuzaksta un var saņemt 50 vai pat 60 % līdzfinansējuma ēkas renovācijai.

pirms 10 gadiem, 2010.12.09 09:02

Vietējās ziņas