Jau iztērēta ceļu uzturēšanas pusgada nauda

Alūksnes novads 

Izvērtējot iepriekšējā mēnesī novadā paveikto, Alūksnes novada domes izpilddirektore Janīna Čugunova aprīļa sēdē atzina – pavasara pali novadā atgādinājuši par nesakārtoto notekūdeņu sistēmu.

 “Bija jāatkausē daudzas aizsalušas caurtekas, tika izskaloti daudzi ceļi. Lietus un palu ūdeņiem nav, kur aizplūst, šī sistēma nav sakārtota, tādēļ tuvākajā laikā tam radīsim risinājumu,” saka J.Čugunova.

Viņa norāda, ka uz ceļiem un ielām tiek labotas bedrītes, bet līdz ar sniegoto ziemu tranzīta ielu uzturēšanai jau ir iztērēti pusgadam paredzētie līdzekļi.

Vietējās ziņas