Jaunannā atjauno hidroelektrostaciju 1

Jaunannas mazajā hidroelektrostacijā notiek vērienīgs remonts un atjaunošanas darbi. Paredzams, ka pēc to pabeigšanas stacijai būs lielāka jauda. “Ūdensdzirnavas jau sen vairs neizmanto. Bet šeit ir laba vieta enerģijas ražošanai, jo Pededzes upe ir diezgan jaudīga. Visi zinām, ka Latvijā ir vajadzīga elektroenerģija,” stāsta SIA “Energo 2000” valdes loceklis Ivans Bergmanis. Attēlā SIA “Novators 1” strādnieki liek jaunas aizsprosta restes, caur kurām zivis nevarēs iekļūt turbīnā.

Par mazo hidroelektrostaciju saražoto elektroenerģiju vairs nemaksā dubultu tarifu. Tomēr ir svarīgi palielināt zaļās (vēja, saules, ūdens) jeb atjaunojamās enerģijas resursus.
“Valstī saražo tikai pusi no patēriņam vajadzīgā daudzuma. Domājam, ka arī Jaunannas mazais HES varētu dot kādu elektroenerģijas daļu. Palielinot turbīnu jaudu, varēsim saražot gandrīz 500 000 kilovatstundas gadā. Tas būs krietni vairāk nekā līdz šim,” stāsta SIA “Energo 2000” valdes loceklis Ivans Bergmanis.

Viņš norāda, ka tieši nelielā elektroenerģijas ražošanas jauda lika iepriekšējiem īpašniekiem atteikties no HES apsaimniekošanas. SIA “Energo 2000” ir zināšanas un pieredze, tāpēc secināts, ka var ražot vairāk. “Upe ir laba. Tajā ir liels sateces baseins un arī kritums, tāpēc ūdens enerģija ir pietiekama turbīnu darbināšanai. Mēs to izmantosim,” uzsver I.Bergmanis.

Secināts, ka iepriekš turbīnas tikušas nepareizi ekspluatētas. Tām nebija izvēlēts atbilstošs režīms. Tagad vecajai, vēsturiskajai turbīnai tiek mainīts jaudas pārnesums. Tam bija mazs lietderības koeficients, tāpēc ar jaunu pārnesumu par 15 līdz 20 procentiem tiks palielināta jauda. Pārnesumam tiks izmantotas modernas vācu siksnas, un ģenerators būs turpat līdzās, nevis blakus telpā. “Domājam, ka remontus varēs veikt divu, trīs nedēļu laikā. Darbu izpildītājs ir SIA “Novators 1” no Jelgavas,” informē I.Bergmanis.

Komentāri 1

Vietējās ziņas