Jaunannā labiekārto Zaķusalu

Lai uzlabotu Jaunannas pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un veicinātu vides sakoptību pagastā, pagastā šobrīd labiekārto atpūtas vietu Zaķusalā.


Jaunannas, Annas un Kalncempju pagastu teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe norāda, ka jau pāris gadus iedzīvotāju iespējas izmantot šo vietu bija ierobežotas, jo estrādes grīda un skatītāju soli, kā arī pārējie vides elementi savu laiku bija nokalpojuši, vairs nebija izmantojami un pat kļuvuši bīstami cilvēku drošībai.


“Alūksnes novada pašvaldība piešķīra līdzekļus Zaķusalas atjaunošanai no Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014. – 2017.gada līdzekļiem. Šobrīd SIA „Alūksnes Celtniecības Kompānija” veic estrādes un skatītāju solu remontdarbus. Pilnībā atjaunos estrādes grīdu un skatītāju solus, nomainīs estrādes jumta segumu. Lai taupītu līdzekļus, daļu darbu veicām paši, rīkojot iedzīvotāju talkas – tādā veidā tika demontēti skatītāju soli un estrādes grīda,” stāsta V.Zaķe.


Viņa uzsver, ka Zaķusalas atjaunošana un vides sakopšana ir ļoti svarīga iedzīvotāju kopienai, jo brīvo laiku tur pavada visu paaudžu jaunannieši, gan sportojot, apmeklējot brīvdabas pasākumus, gan baudot skaisto dabu. Estrāde Zaķusalā ir bijusi vismaz pēdējos 40 gadus.


“Zaķusala ir jaunanniešu un arī visa novada iedzīvotāju iecienīta brīvā laika pavadīšanas vieta. Liela daļa no vasaras sezonas kultūras aktivitātēm norit Zaķusalā. Jau par tradicionāliem kļuvuši daudzi brīvdabas pasākumi, piemēram, Jāņu ielīgošana un balle, Annas dienas svinības, brīvdabas teātra izrādes, netradicionālās sporta spēles, deju kolektīvu koncerti un sadanči, bērnu radošās teātra dienas un citi. Tos apmeklē ne tikai jaunannieši, bet arī apkārtējo pagastu un visa novada iedzīvotāji. Vasaras sezonā estrāde aktīvi tiek izmantota arī tautas nama kolektīvu mēģinājumiem,” atzīst V.Zaķe.


Vietējās ziņas