Jauniešiem iespēja saņemt atbalstu biznesa ideju īstenošanai

Līdz 31. oktobrim Alūksnes novada jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem tiek aicināti piedalīties Alūksnes novada pašvaldības rīkotajā „Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkursā” un iesniegt savus pieteikumus, lai saņemtu pašvaldības finansējumu uzņēmējdarbības sākšanai. Par to informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Viņa stāsta, ka pašvaldība nu jau vairākās kārtās ir izsludinājusi šādu konkursu, kura mērķis ir veicināt jaunu uzņēmumu un saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Alūksnes novada teritorijā jauniešu vidū, tā motivējot viņus sava biznesa uzsākšanai un veicinot uzņēmējdarbības attīstību šajā vecuma grupā.

"Kopējais finanšu apjoms, ko šajā kārtā pašvaldība paredzējusi piešķirt jaunajiem uzņēmējiem, ir 5700 eiro. Savukārt viens konkursa uzvarētājs var pretendēt saņemt atbalstu līdz pat 2850 eiro," norāda E.Aploka.

Konkursa pieteikumu var iesniegt Alūksnes novadā dzīvesvietu deklarējis jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kurš atbalsta gadījumā apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību vai reģistrēt un uzsākt saimniecisko darbību. Pretendentiem jāņem vērā, ka piedalīties konkursā var, ja persona iepriekš nav veikusi komercdarbību (saimniecisko darbību) un nav īpašnieks jau esošam uzņēmumam.

Konkursa uzvarētāji iegūs tiesības noslēgt līgumu ar pašvaldību par finansējuma saņemšanu komersantu izveidošanai un komercdarbības uzsākšanai.

"Konkursā atbalstāmas ir tās izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības izveidi, sākotnējiem ieguldījumiem komercdarbības pamatlīdzekļos, kā arī nemateriāliem ieguldījumiem, projekta tāmes izmaksām," skaidro speciāliste.

Vērtējot iesniegtos projektus, vērā tiks ņemti vairāki kritēriji - komercdarbības idejas oriģinalitāte, komercdarbības projekta novērtējums, produkts/pakalpojums (izaugsmes iespēja, cenu politika, tehnoloģiskie risinājumi, dzīvotspēja), plānotais finanšu stāvoklis (ieņēmumu ticamība, izmaksu sabalansētība), pašieguldījums projekta īstenošanā un papildus piesaistītais finansējums projekta īstenošanai.

"Lūdzam pretendentus ar konkursa nolikumu iepazīties pašvaldības mājas lapas www.aluksne.lv sadaļā „Konkursi” vai pašvaldības kancelejā. Mājas lapā pieejamas arī veidlapas, kas jāaizpilda, un kopā ar pretendenta CV jāiesniedz, piesakoties projektu konkursam," aicina E.Aploka.

Papildus informāciju, kā arī neskaidros jautājumus var uzdot, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]. Pieteikumus iesniegt var personīgi vai, sūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 līdz 31. oktobrim pulksten ­­­­16.00.

Vietējās ziņas