1.-.4.klašu skolēnus aicina piedalīties zīmējumu konkursā „Ātrā palīdzība bērna acīm”

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina 1.-4.klases skolēnus no visas Latvijas piedalīties zīmējumu konkursā „Ātrā palīdzība bērna acīm”. Konkursa noslēgumā 12 interesantākie un radošākie darbi tiks iekļauti speciāli izveidotā gada kalendārā, ko saņems gan uzvarētāji, gan viņu skolotāji, kā arī zīmējumu autori iegūs NMP dienesta sarūpētas balvas.

Zīmējumos bērni aicināti izpaust savu radošo garu un ļaut vaļu iztēlei, izvēloties attēlot kādu no piedāvātājām tēmām:

Ātrās palīdzības mediķi sniedz palīdzību cietušajam”

„Ātrās palīdzības mašīna ceļā pie pacienta”

„113 – ātrs zvans ātrajai palīdzībai"

„Ātrā palīdzība pirms vai pēc 100 gadiem”

„Kādam jābūt ātrās palīdzības mediķim?”


Savus darbiņus bērni var iesniegt līdz šā gada 7.novembrim, nosūtot tos pa pastu uz NMP dienestu Rīgā, Laktas ielā 8 vai iesniedzot tos NMP dienestā (Vadības centrā Rīgā, Laktas ielā 8; Vidzemes reģionālajā centrā Valmierā, Rīgas ielā 47a; Latgales reģionālajā centrā Daugavpilī, Siguldas ielā 16a; Zemgales reģionālajā centrā Jelgavā, Svētes ielā 37; Kurzemes reģionālajā centrā Kuldīgā, Aizputes ielā 22).

Vairāk informācijas par radošo zīmējumu konkursu, tā nolikumu, kā arī zīmējumu iesniegšanas vietām var atrast: http://ejuz.lv/zimejumukonkurss un NMP dienesta mājas lapā www.nmpd.gov.lv.

Kā jau ziņots iepriekš, NMP dienests jau vairākus gadus īsteno skolu programmu visā Latvijā, viesojoties skolās, lai ar bērniem un pedagogiem runātu par bērnu traumatisma riskiem, pareizu rīcību nelaimes gadījumos un iepazīstinātu ar NMP dienesta darba specifiku. Šo zīmējumu konkursu NMP dienests organizē Latvijas ātrās palīdzības 110.gadadienas ietvaros, lai radošā veidā apliecinātu NMP dienesta un skolu sadarbību un rosinātu jaunāko klašu skolēnus atcerēties par savas veselības drošības jautājumiem vai sapņot par savu iespējamo nākotnes profesiju!

Skolu ziņas