5.martā - Alūksnes novada jauniešu forums

5.martā Alūksnes mākslas skolā pulksten 10.00 sāksies trešais Alūksnes novada jauniešu forums. “Jauniešu foruma mērķis ir dot iespēju jauniešiem izteikties par viņiem un novadam aktuālām problēmām, un galvenais – meklēt jaunus un interesantus risinājumus, lai kopīgi šīs problēmas risinātu. Forums ir viens no jauniešu līdzdalību veicinošiem instrumentiem Alūksnes novadā,” aicina Alūksnes bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu metodiķe Ilze Zvejniece. 

Forumā piedalīsies jaunieši, pašvaldības pārstāvji un eksperti. Atbildes tiks meklētas uz pieciem jautājumiem - Kur sevi likt?  (brīvprātīgais darbs, neformālā izglītība, projekti, informācija, motivācija); Sadarboties? (jaunieši un jaunieši, jaunieši un pašvaldība); Pats savas algas kalējs? (uzņēmējdarbība un nodarbinātība); Dažādi jaunieši, kā sadzīvot? un Kā sevi sargāt? (Drošība un veselība ikdienā,internetā, veselīgs dzīvesveids, reputācija, uzticība dažādām institūcijām). Organizatori aicina savu dalību un izvēlēto vienu no piecām tēmām, par ko runāt, pieteikt rakstot uz e-pastu [email protected].

Skolu ziņas