Erudīcijas konkursā "eXperiments" piedalās komandas no Alūksnes novada

Šogad Latvenergo koncerna erudīcijas konkursā ”eXperiments” reģistrējušās 176 komandas no 142 skolām. Dalībnieki jau ir atbildējuši uz pirmajiem iesildīšanās jautājumiem, un tālākai spēlei portālā www.experiments.lv kvalificējušās 164 komandas. Nākamajai kārtai kvalificējušās arī komandas no Alūksnes novada vidusskolas un Liepnas internātpamatskolas.


Līdz 13. martam skolēni risinās dažādus praktiskus fizikas uzdevumus. Jau marta vidū būs zināmas piecas komandas no katra reģiona − Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas un Rīgas pilsētas, kas piedalīsies klātienes pusfināla spēlēs lielākajās Latvijas pilsētās.


"eXperiments" dalībnieku aptaujā noskaidrots, ka katrs trešais pamatskolas vecuma jaunietis atzīst, ka fizikā saistošākais ir dažādi eksperimenti un praktiskie laboratorijas darbi. Savukārt ceturtdaļa skolotāju norāda – bieži valda aizspriedums, ka fizika ir sarežģīts mācību priekšmets, bet katrs piektais domā, ka izplatītākais aizspriedums par fiziku ir nepieciešamība nopietni iedziļināties tās saturā. Aptaujā jaunieši atzīst, ka fizikā viņus saista daudzveidīgie temati, no kuriem iecienītākais ir elektrība. Motivēt jauniešus un radīt viņos interesi par fiziku – ir biežāk minētais skolotāju arguments, kādēļ viņi kopā ar skolēniem ir gatavi arī savu brīvo laiku veltīt konkursam ”eXperiments”. Tomēr komandu konsultantu viedoklis nav vienprātīgs, kā svarīgi iemesli dalībai šādā ārpusklases aktivitātē minēti arī skolas popularizēšana valsts mērogā, iespēja skolēniem apgūt fiziku ar komandas spēli un iegūt idejas mācību vielas pasniegšanai. Savukārt jaunieši šajā piedzīvojumā ir gatavi gūt jaunu pieredzi un paplašināt savas jau esošās fizikas pamatzināšanas.

Skolu ziņas