Foto: Interaktīvās nodarbībās mācās par klimata pārmaiņām

Šodien, 17.februārī Alūksnes novada vidusskolā visas mācību dienas garumā notika tehniski radošās darbnīcas vidusskolēniem par klimata pārmaiņām. Skolēni piedalījās īpaši izstrādātās un sagatavotās tehniski radošajās darbnīcās, kas detalizēti iepazīstināja un izskaidroja, kas ir klimata pārmaiņas un ar tām saistītie problēmjautājumi un risinājumi.

Vienā no tehniski radošajām darbnīcām Alūksnes un Liepnas vidusskolēni uzzināja par klimata pārmaiņu iemesliem un sekām, kas šobrīd skar gandrīz visus Latvijas un pasaules iedzīvotājus. Tāpat skolēniem bija iespēja dziļāk izprast dažādus pasākumus, kas jāveic, lai pielāgotos negatīvajām klimata pārmaiņu sekām. Tehniski radošo darbnīcu dalībnieki un pedagogi ieguva arī īpaši izstrādātu informatīvu bukletu jauniešiem par klimata pārmaiņām.

 „Visas darbnīcas ir starpdisciplināras, proti, vidusskolēniem bija iespēja izmantot arī citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas, piemēram, algebrā, fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā. Darbnīcās īsam teorētiskam stāstījumam sekoja praktiska darbošanās, uzdevumu risināšana, eksperimentu un mērījumu veikšana, novērojumi, analizēšana un secinājumu izdarīšana. Jāatzīmē, ka visas darbnīcas ir balstītas reālos starptautiskos pētījumos un statistikas datos, tādējādi maksimāli tuvinot gan aktivitātes, gan to rezultātus reālajai situācijai klimata pārmaiņu jomā Latvijā un pasaulē,”  stāsta projekta vadītāja Ginta Grīnberga:

Pasākumu par interesantu un aizraujošu atzina arī Alūksnes novada 12.a klases skolnieces. Lelde un Liāna stāsta: “Šodien visvairāk mums patika eksperiments ar balonu, kur saražojām CO2 un pēc tam bija iespēja izrēķināt, cik gramu CO2 ir mūsu balonā. Tāpat aizraujoša šķita spēle “Gudrais Mērs”, kur stratēģiski domājot, bija jāparedz sekas, kas var skart mūsu pašvaldību. Uzzinājām arī daudz ko jaunu, piemēram, kas ir siltumnīcefekts un kā mūs visus ietekmē klimata pārmaiņas. Katrā ziņā aizraujoši un pozitīvi pavadīta diena.”

Tehniski radošās darbnīcas Vislatvijas tūres ietvaros līdz pat aprīlim notiks pavisam 70 skolās visos piecos Latvijas reģionos. Darbnīcās caur praktisku darbošanos un spēļu spēlēšanu par klimata pārmaiņām vairāk uzzinās 4000 Latvijas vidusskolēnu. Darbnīcas izstrādājis un ieviesis uzņēmums SIA „Aspired”, kas tehniski radošo darbnīcu tirgū Latvijā un ārpus tās darbojas jau 3 gadus.

Skolu ziņas