Iespēja aplūkot bērnu darbus

Vēl šodien līdz pulksten 18.00 iespējams doties uz Alūksnes mākslas skolas atvērto durvju dienu noslēgumu. Audzēkņu darbu izstāde būs skatāma arī pāris nedēļas pēc brīvdienām, taču, sākot ar šo gadu, ekspozīciju aplūkošana un ekskursiju organizēšana mākslas skolas ēkā būs par maksu.

Atvērto durvju dienas ir iespēja aplūkot audzēkņu darbus un skolas telpas par brīvu. Izstādē apskatāmi pirmā semestra darbi. Alūksnes mākslas skolas direktora vietniece mācību darbā Anita Vēliņa uzsver, ka šogad pirmo reizi izstādē nav izlikti vienkārši visi bērnu darbi, bet gan izlikts katrs mācību priekšmets atsevišķi, lai redzētu, kā kopumā veidojas bērnu izaugsme no 7 līdz 15 gadiem, kamēr audzēknis beidz mākslas skolu. “Katram bērnam ir sava darbu mapīte, kurā ir visi viņa darbi, taču jaunās skolas ēka prasīja arī citādāku pieeju, jo nebūtu labi darbus salikt uz visām sienām. Bērniem tas būs arī stimuls vairāk censties, lai darbiņš nokļūtu izstādē, kura notiek katra semestra beigās. Tā ir iespēja pilnveidot programmu un arī pasniedzējiem novērtēt, kas bērnam šo gadu laikā ir iemācīts,” stāsta A.Vēliņa. Viņa arī uzsver, ka pasniedzēji pilnveido arī savu darbu un atskatīšanās uz paveikto lieti noder attīstībā.
Nākamās atvērto durvju dienas notiks maijā.

Skolu ziņas