Izsludina jaunu radošo darbu konkursu skolēniem

 Latviešu valodas aģentūra izsludina radošo konkursu skolu jaunatnei Latvijā un diasporā „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” (Aspazija).

"Konkursa mērķis ir popularizēt latviešu valodu, rosināt skolēnu izzināt kultūrvēsturisko mantojumu, latviešu valodas lomu un nozīmi Latvijā, katra iedzīvotāja līdzatbildību, kopjot un saglabājot latviešu valodu. Deviņus labākos darbus no katras skolas gaidīsim Latviešu valodas aģentūrā, kur skaistākie darbi tiks apkopoti un izdoti grāmatā," aicina Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja Velga Līcīte.

Konkursa darbus aģentūra lūdz iesūtīt līdz 18. novembrim.

Konkursa nolikums atrodams Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv.

Iepriekšējo gadu skolēnu radošie darbi izdoti grāmatās: „Mana valoda ir mans gods” (2009), „Iededzies par savu tautu, valsti un valodu” (2010), „Mana valoda ir mans gods. My Language: A Matter of Honour for Me. Ma langue est mon honneur” (2010), „Ko, Latvija, Tev varu dot?” (2011), „Starp tevi un mani ir valoda” (2013), „Latvija, es esmu Tavs bērns” (2014). Šobrīd maketēšanas stadijā ir krājums „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”.

Precīzāka informācija pa e-pastu: [email protected]


Skolu ziņas