Jaunieši stāsta par gūto pieredzi projektā “Tālāk par sevi”

Pagājušajā nedēļā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs aicināja Alūksnes novada jauniešus uz pasākumu, kurā jaunieši stāstīja par gūto pieredzi projektā “Tālāk par sevi”. Kopumā projekta laikā tika piešķirti 4400 eiro dažādu ideju un iniciatīvu realizēšanai. Projekts deva iespēju izveidot pagastos aktīvāko jauniešu grupas, kuras arī turpmāk darbosies dažādos projektos, lai uzlabotu dzīvi savos pagastos.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu metodiķe un projekta vadītāja Ilze Zvejniece informē, ka projektā Alūksnē un piecos novada pagastos notika video veidošanas, grafiti, hiphopa darbnīcas, divu dienu apmācības par komunikāciju, savas idejas attīstīšanu un resursu piesaisti tās īstenošanai, kā arī ideju darbnīca “Aktīvās atpūtas pasākumi”, kur jaunieši smēlās idejas un paši praktiski pārbaudīja, kā organizēt aizraujošas aktivitātes sev un citiem.


Jau jūlijā Mārkalnē, Liepnā, Pededzē, Jaunannā un Veclaicenē jauniešu grupas kopā ar atbalstītājiem pagastu pārvaldēs un citās pagastu iestādēs gūtās prasmes pielietoja, lai organizētu pasākumus un iesaistītu arī savu pagastu iedzīvotājus. Mārkalnē tapa orientēšanās pasākums, kurā piedalījās dažāda vecuma mārkalnieši un viesi. “Mārkalnes senioriem tik ļoti iepatikās jauniešu ideja, ka augustā tapa līdzīgs pasākums vairāku pagastu senioriem,” stasta I.Zvejniece.


Liepnas jauniešu saime sava pagasta svētkos noorganizēja vērienīgas sporta aktivitātes divu dienu garumā, kas pulcēja simtiem dalībnieku. Jaunieši sarīkoja arī nakts volejbola turnīru.


Pededzē augusta sākumā jaunieši praktiskās darbnīcās piedalījas puķu grozu gatavošanā, kas nu rotā pagasta centru.


Jaunannas jauniešu klubs “Tikšķis” bija sagatavojis orientēšanās pasākumu pa pagasta centru ar daudzveidīgiem uzdevumiem gan fiziskajai, gan prāta aktivitātei.


Veclaicenē jaunieši augusta beigās sarīkoja netradicionālu sporta dienu ar nopietnām un ne tik nopietnām disciplīnām. I.Zvejniece uzsver, ka projekta mērķis bija sniegt jauniešiem motivāciju realizēt savus mērķus, kā arī iespēja iegūt kontaktus, kuri varēs palīdzēt nākotnes ieceru realizēšanā.


Pasākumā jaunieši ne tikai dalījās pieredzē, kā noritējuši projekta laikā organizētie pasākumi, bet arī atklāja savus turpmākos plānus.


Projekts “Tālāk par sevi” tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmā 2014.gadam saskaņā ar valsts budžeta finansējumu un turpināsies līdz septembra beigām.


Skolu ziņas