Jaunsargi no Apes piedalās apmācībās

 Jaunsargu 4 apmācību līmeņa eksāmenus-testus Valmierā kārtoja trīs Apes Dāvja Ozoliņa vidusskolas jaunsargi. Eksāmenos lai iegūtu apliecību bija savas zināšanas jārāda lauka kaujas iemaņās, ieroču mācībā, fiziskajā sagatavotībā, medicīnā, militārajā topogrāfijā tūrismā, likumos , reglamentos un citās militārās jomās. Ar sesto punktu summu- 93,8 punkti no 100 iespējamiem ,rangā starp 58 jaunsargiem, kā viens no labākajiem tika apbalvots Valdemārs Timofejevs. Labi rezultāti arī Reinim Karimovam- 88,8 p un Artim Timofejevam- 82,6 punkti.

Skolu ziņas