Jaunsargu pārgājiens Gaujienā

Gaujienas pagasta apkārtnē norisinājās jaunsargu skolu pirmā apmācību līmeņa pārgājiens, kur interesantas trases bija veidojis Raivis Kalniņš. Piedalījās jaunsargi un jaunsargu kandidāti no Vidagas  Sikšņu pamatskolas, Palsmanes pamatskolas, Gaujienas internātpamatskolas un Gaujienas vidusskolas. Jaunsargiem bija jāveic pārgājiens pa nodaļām ar uzdevumiem distancē. Pārgājiena noslēgumā militāras spēles un sacensības ātršaušanā ar pneimatisko šauteni, kur labākos rezultātus uzrādīja Gvido Andis Čams no Vidagas Sikšņu pamatskolas

Skolu ziņas