Karjeras nedēļu Alūksnē atklāj ar diskusiju par jauniešu nākotnes iespējām

Ar diskusiju „Alūksnes novada jauniešu iespējas perspektīvai nākotnei” Alūksnes novadā 13. oktobrī tika atklāta Karjeras nedēļa „Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?”, kas Latvijā notiek no 13. līdz 17. oktobrim. Dažādi Karjeras nedēļas pasākumi Alūksnes novadā notiks visas nedēļas garumā.

Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, ietverot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās. To organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra un Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla programma sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.

Pirmdien, 13. oktobrī, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā notikušajā diskusijā „Alūksnes novada jauniešu iespējas perspektīvai nākotnei” ar saviem viedokļiem piedalījās Alūksnes novada pašvaldības, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Nodarbinātības Valsts aģentūras, Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu pārstāvji, Alūksnes jaunieši, kas šeit dzīvo un strādā, ir atgriezušies vai plāno atgriezties. Klausītāju pulkā bija daudz Alūksnes skolu jauniešu.

Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem, Alūksnes un Apes novados šobrīd bez darba ir 240 jaunieši vecumā no 15 līdz 30 gadiem. Diskusijas dalībnieki runāja par to, ko ģimene un skola var sniegt jaunietim, lai palīdzētu karjeras izvēlē. Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis uzsvēra, ka vecāku galvenais uzdevums ir dot izglītību un jau no mazotnes iemācīt savam bērnam patstāvību. Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers norādīja, ka ģimenei jāpalīdz jaunietim saskatīt mērķi un izvēlēties dzīves ceļu. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pārstāve Ilze Zvejniece atzina, ka ļoti būtiski ir jaunajā cilvēkā ieaudzināt pārliecību par sevi un saviem spēkiem. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Alūksnes filiāles vadītāja Anita Pētersone savukārt uzsvēra, ka karjeras pamatā ir zināšanas, prasmes un iemaņas, tādēļ, viņasprāt, vecāku galvenais uzdevums ir motivēt bērnus mācīties, savukārt jauniešus viņa aicināja ņemt no skolas visu, ko tā dod. Līga Langrate, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņu vecāku pārstāve, sacīja, ka jauniešiem jāpalīdz veidoties atvērtiem, gataviem uzņemt jaunas zināšanas un būt elastīgiem pret pārmaiņām.

Diskusijas dalībnieki un klausītāji diskutēja par prasmēm, kādas darbiniekos augsti vērtē darba devēji, un te tika minēta gan vēlme godprātīgi veikt darba pienākumus, labas komunikācijas prasmes, patstāvība, profesionālās zināšanas, iniciatīva. Edgars Bīberis, jaunietis, kurš šobrīd strādā Rīgā, taču ir gatavs atgriezties Alūksnē, atzina, ka nereti jaunam cilvēkam ir grūti atrast darbu, jo darba devējs pretendentus izvēlas, tikai balstoties uz CV iekļauto informāciju, taču neiepazīstot viņu profesionālas prasmes un zināšanas.

Karjeras izvēlē jāņem vērā trīs aspekti – cilvēka intereses un vēlme strādāt kādā profesijā, viņam piemītošās īpašības, prasmes, iemaņas un zināšanas konkrētajā profesijā, kā arī tas, vai šis arods attiecīgajā brīdī ir nepieciešams sabiedrībai. Tādēļ diskusijas dalībnieki runāja par nākotnē perspektīvajām nodarbinātības jomām, kuru vidū izskanēja IT, veselības un sociālā aprūpe, pedagoģija un citas. Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve Nora Kalēja jauniešus aicināja uz profesijas izvēli skatīties gudri un domāt par nākotni, apmeklēt karjeras konsultantus, kas palīdzētu izvērtēt jauniešu intereses, spējas un samērot tās ar profesijām, kas vajadzīgas sabiedrībai. Izskanēja arī atziņa, ka nākotnē, ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiju attīstību, iespējams, daudzus šobrīd ierastos biroja pienākumus cilvēki varēs veikt attālināti, ikdienā atrodoties ārpus biroja, līdz ar to darba spēks atradīsies reģionos.

Diskusijas dalībnieki vairakkārt arī skāra tēmu par Alūksnes kā dzīvesvides priekšrocībām. Tā Ilze Zvejniece uzsvēra, ka viena no tām ir salīdzinoši nelielā kopiena, kas ļauj citam citu labāk iepazīt un pamanīt aktīvos cilvēkus, kas var būt būtiski darba meklēšanas procesā. Diskusijas moderatore, Alūksnes pilsētas sākumskolas direktore Uva Grencione savukārt uzsvēra, ka nav būtiskas atšķirības, vai jaunietis izvēlas mācīties Alūksnē vai Rīgā, jo studiju procesā vislielākais ir paša studenta ieguldījums. Bez tam, Alūksnes priekšrocības ir arī tas, ka daudzi pakalpojumi šeit maksā lētāk nekā Rīgā, te ir tīra vide, kas ne vien nākotnē, bet jau šobrīd ir ļoti nozīmīgi.Par citiem

Karjeras nedēļas pasākumiem Alūksnes novadā informāciju atradīsiet www.aluksne.lv.

Skolu ziņas