Kopā dabai labu darīt

Apes novada izglītības iestādes aktīvi piedalās SIA ZAAO otrreizējai pārstrādei derīgā materiāla vākšanā, informē SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Leimane.

Šobrīd aktīvākas ZAAO darbības reģiona izglītības iestādes otrreizējai pārstrādei derīgā materiāla vākšanā ir – Valmieras Viestura vidusskola, Zvejniekciema vidusskola no Saulkrastu novada un Apes novada skolas – Gaujienas internātpamatskola, Vidagas Sikšņu pamatskola un Gaujienas mūzikas un mākslas skola. Savukārt aktīvākās pirmsskolas izglītības iestādes – Salacgrīvas novada Salacgrīvas PII “Vilnītis”, Priekuļu novada Veselavas PII un Valkas PII “Pasaciņa”.

Konkursa dalībnieki par katru savākto tonnu makulatūras vai katriem 10 kubikmetriem PET pudeļu saņems dāvanu karti 10 eiro vērtībā mācību ekskursijai vai kancelejas preču iegādei. Tiks piešķirtas arī pārsteiguma balvas visaktīvākajai pirmskolas un skolu grupas izglītības iestādei un to aktīvākajiem dalībniekiem. Kopējais paredzētais balvu fonds ir 5700 eiro. Konkurss “Dabai labu darīt” turpināsies līdz 2016.gada 29.aprīlim. Aicinām izglītības iestādes savlaicīgi, līdz 31.martam, pieteikt makulatūras un PET pudeļu izvešanu, lai maija sākumā pulcētos svinīgā pasākumā un godinātu čaklākos konkursa dalībniekus. Konkurss notiek sadarbībā ar AS „Latvijas Zaļais punkts”.

Skolu ziņas