Mārkalnes jauniešiem ir savs radošais stūrītis

Mārkalnes pagasta bibliotēkā jauniešiem tagad ir savs stūrītis, kurā ir iespēja gan tikties, gan organizēt dažādus pasākumus gan Mārkalnes, gan arī citu pagastu jauniešiem.

Mārkalnes pagasta jaunieši piedalījās “Jauniešu iniciatīvu projekta konkursā 2014”, kuru rīkoja Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību. Jauniešu radošā stūrīša izveidošanai bibliotēkā iegūts finansējums 200 eiro.

“Mārkalnes pagastā līdz šim nebija atsevišķas telpas, kur darboties jauniešiem. Bibliotēka piedāvāja savas telpas jauniešu radošajam stūrītim. Projekta vadītāja ir Mārkalnes pamatskolas 9.klases skolniece Viktorija Bērziņa. Ideja tapa sadarbībā ar mani,” stāsta Mārkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja Sanita Silirova.


Sākotnēji plānots jauniešu stūrīti veidot bibliotēkas verandā, taču šī telpa ir jāsiltina un tam ir nepieciešams finansējums. Nosiltinot šo telpu, jauniešiem varētu būt pašiem sava pilnībā atsevišķa telpa, kur darboties.


Projektā bibliotēkā tika atjaunots bibliotēkai ziedots dīvāns, kuru jaunieši pašu spēkiem apšuva ar jaunu audumu, kā arī izveidoja vairākus spilvenus un pārkrāsoja arī dīvāna rāmi. S.Silirova pateicas tiem jauniešiem, kuri vairs nemācas Mārkalnes pamatskolā, bet palīdzēja jauniešu stūrīša izveidošanā.


"Aicinām nākt uz jauniešu stūrīti ne tikai Mārkalnes pamatskolas skolēnus, bet visus pagasta jauniešus. Aicinām izmantot iespēju arī pašiem rīkot dažādus pasākumus, piemēram, dzejas lasījumus vai arī citas aktivitātes. Ikviens interesents droši var vērsties pie manis ar savām idejām,” aicina S.Silirova.


Novembrī Mārkalnes bibliotēkā norisināsies Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa, kad rīta pusē bērniem būs iespēja skatīties animācijas filmas, kā arī lasīt rudenīgus stāstus, savukārt jaunieši rīkos “krēslas stundas”. “”Krēslas stundas” būs viens vakars, kad jaunieši rīkos dažādas aktivitātes un stāstīs spoku stāstus, kā arī noskatīsies kādu filmu,” stāsta S.Silirova.


Pasākumi un izstādes jauniešiem Mārkalnes bibliotēkas jauniešu stūrītī paredzēti katru mēnesi.

Skolu ziņas