Meteņa dienas svinības Alūksnes novada vidusskolā

Kā ik pavasari, arī šogad ikviens, kas rūpējas par savas dzimtās zemes sakoptību, varēs piedalīties Lielajā Talkā 23. aprīlī. Taču pirms tās talkas rīkotāji iedzīvotājus aicināja piedalīties konkursā “Atvadies no ziemas - pavasaris nāk!”.

Alūksnes novada vidusskolas skolēnu pašpārvaldes dalībnieki aicināja klašu kolektīvus piedalīties konkursā, un veidot savas skulptūras. Konkurss saistīts ar latviešu tradicionālajiem svētkiem – Meteņiem, kas ir laiks, kad pavadām ziemu un sākam gaidīt pavasari, tā simboliski atvadoties no visa vecā un atverot sirdis jaunām cerībām. Lai piedalītos konkursā, klašu kolektīvi veidoja skulptūras, kurās tie simboliski ielika tās neveiksmes, sliktās domas un pārdzīvojumus, kas iepriekšējā gada garumā bijuši un no kuriem gribējās atvadīties, lai visi kopā tās sadedzinātu pie ugunskura.

Kas gan būtu Meteņa diena bez jautrām izdarībām. Skolas sporta laukumā skolēnu pašpārvaldes dalībnieki aicināja izmēģināt savus spēkus dažādās ziemas pavadīšanas un pavasara sagaidīšanas aktivitātēs – Sniega pasts, Trāpi pavasarī, Gadalaiku cīņas, Ieveļam Pavasari, Sniega rallijs „Pamani balto”, „Nedarbu izrādīšana”, „Masku parāde”, puišus aicināja izmēģināt izturību „Ziemas spēkavīrs” aktivitātē. Kopā jautri un aktīvi sadarbojoties pienāca laiks „Nedarbu dedzināšanai”, kad iekurtajā ugunskurā sadedzinājām Ziemu, salmus, nedarbus, lietuvēnu jeb veli.

 Paldies Meteņa dienas svinību rīkotājiem, Samantai Bricei, Sonorai Ludekai, Evelīnai Kalniņai, Elizabetei Korpai, Viktorijai Āboltiņai, Anastasijai Ņedaivodinai, Mikum Cekulim, Artjomam Taratenkovam, Artim Podzigunam, Aleksandram Mellītim. Par karstu tēju aktivitāšu dalībniekiem bija parūpējušās virtuves darbinieces. Paldies, vecākiem un deputātam Mārtiņam Augstkalnietim par atbalstu izejmateriālu piegādē aktivitāšu organizēšanai.

Lai visiem dalībniekiem laba veselība un priecīgs noskaņojums sagaidot Pavasari!

Skolu ziņas