Novadu spēlēs izcīna 2.vietu 1

Ceturtajās Novadu spēlēs, ko rīko Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas komandas ieguvusi 2.vietu. Sīvā konkurencē šogad pirmo vietu ieguva Siguldas Valsts ģimnāzija. Novadu spēles ir komandu spēle, kurā skolēni satiekas ar citu novadu jauniešiem un kopīgi izvērtē gan savu, gan citu novadu attīstības iespējas, salīdzinot tās ar citu novadu jauniešu redzējumu. Šo spēļu nozīmīgs uzdevums ir veicināt diskusiju par jauniešu iespējām un lomu sava reģiona un Latvijas nākotnes veidošanā. Šogad spēļu tēma bija "Gudra un inovatīva attīstība manā novadā", pēc kuras komandām bija jāizstrādā pētnieciskie darbi. Novadu spēlēs piedalījās astoņas skolas.

Komentāri 1

Skolu ziņas