Pagarināts konkursa “Radām Novadam”pieteikšanās termiņš studentu komandām

Šobrīd aktīvi turpinās pieteikšanās konkursam "Radām Novadam”. Pēc sarunām ar vairāku augtskolu vadību, konkursa organizētāji ir nolēmuši pagarināt pieteikšanās termiņu komandām līdz 2014. gada 20. februārim. Vienlaikus no 3. februāra sāksies komandu atlase uz to izvēlētajiem novadiem, tāpēc organizatori aicina komandas neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi, jo pastāv iespēja, ka uz attiecīgo novadu pieteikšanās jau būs slēgta.

Konkursā dalību ir apstiprinājuši 12 novadi: Apes, Alūksnes, Iecavas, Jaunjelgavas, Kuldīgas, Lielvārdes, Mazsalacas, Ogres, Rēzeknes, Saldus, Siguldas un Smiltenes.

Konkursa “Radām Novadam” ietvaros talantīgākie un godkārīgākie Latvijas augstskolu studenti sacentīsies savā starpā, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados līdz 2016. gada jūnijam. Studenti veido komandas, kurās varēs īstenot gan savas biznesa idejas, gan palīdzēt vietējiem uzņēmējiem, iniciatīvu grupām un pašvaldībām īstenot viņu plānus. Katrai studentu grupai tiks iedalīts viens novads. Uzdevums būs radīt jaunas darba vietas un piesaistīt investīcijas tā teritorijā. Uzvarēs tās komandas, kuras konkursa gaitā sasniegs vislabākos rezultātus. Konkursa kopējais naudas balvu fonds ir 50 000 EUR.

Konkursa mērķis ir dot iespēju Latvijas studentiem iegūt praktiskas zināšanas, atklāt savus talantus un labāk sevi pozicionēt darba tirgū. Tādējādi tā ietvaros Latvijas augstskolu un studentu zināšanas, idejas un enerģija tiktu novirzīta Latvijas novadu attīstībai. Cilvēkiem, kuri dzīvo un darbojas novados, vai nāk no tiem, nereti ir lieliskas idejas vai iespējas, bet laika , darbaspēka vai vienkārši jauna skatījuma trūkums, ir tas, kas neļauj tās īstenot. Motivēta studentu komanda, kura cīnās par savu un savas augstskolas prestižu būtu spēcīgs palīgs šiem cilvēkiem un novadam kopumā.

Skolu ziņas