Sestdien - jauniešu forums

5.martā mākslas skolā pulksten 10.00 sāksies trešais Alūksnes novada jauniešu forums.
 “Jauniešu foruma mērķis ir dot iespēju jauniešiem izteikties par viņiem un novadam aktuālām problēmām, un galvenais – meklēt jaunus un interesantus risinājumus, lai KOPĪGI šīs problēmas risinātu. Forums ir viens no jauniešu līdzdalību veicinošiem instrumentiem Alūksnes novadā,” saka Alūksnes bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu metodiķe Ilze Zvejniece. Forumā piedalīsies jaunieši, pašvaldības pārstāvji un eksperti. Atbildes tiks meklētas uz pieciem jautājumiem: “Kur sevi likt?”, “Sadarboties?”, “Pats savas algas kalējs?”, “Dažādi jaunieši, kā sadzīvot?”, “Kā sevi sargāt?”. Dalību un izvēlēto tēmu, par ko runāt, var pieteikt pa e-pastu “[email protected]”.

Pirmais Alūksnes novada jauniešu forums notika 2009.gada nogalē, uz otro jaunieši pulcējās 2012.gada novembrī. Savukārt 2014.un 2015.gadā Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvā padome kopā ar Alūksnes novada pašvaldību, ABJC un pagastu pārvaldēm un iestādēm pagastu jauniešus aicināja uz mazajiem jauniešu forumiem Liepnā, Pededzē, Veclaicenē un Jaunannā.

Skolu ziņas