Skolotājam, novadpētniekam Harijam Grāvim – 90 1

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas pedagogam un novadpētniekam Harijam Grāvim palika 2014. gada 2. septembrī  - 90 gadi. Kaut gan skolotājs vairs nav mūsu vidū, viņa vārds joprojām ir dzīvs, kas saglabājies laikabiedru, skolēnu, skolotāju un gaujieniešu sirdīs. Viņa mantojums – Gaujienas skolu vēstures muzejs un novada vēstures muzejs, kā arī grāmata „Adzele – Gaujiens 1111 – 20111” ir mūsu kopējās bagātības, ko mēs izmantojam bieži skolas ikdienā, dalāmies informācijā ar interesentiem.

Harijs Grāvis bija cilvēks ar Lielo burtu. Viņš vienmēr interesējās un pārdzīvoja par savu skolu – Gaujienas vidusskolu, nāca uz skolu pie mums kolēģiem un skolēniem. Viņš nebija vienaldzīgs par notiekošo Gaujienā un Latvijā, aktīvi pauda savu viedokli. Taču tajā pašā laikā viņš bija vienkāršs, sirsnīgs kaimiņš, kolēģis un cilvēks.

2014. gada 2. septembrī Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā rīts sākās ar klašu stundām, kurās atcerējāmies savu bijušo skolotāju.

1. klase kopā ar audzinātāju Vizbulīti Jaukuli salika no burtiņiem skolotāja Harija Grāvja vārdu un uzvārdu. Noskaidroja, kāpēc H.Grāvja grāmatas nosaukumā ir vārds Adzele, un ka Adzeles vēsturi ir pētījis skolotājs. Paši zīmēja grāmatas vāku.

2. klase savas audzinātājas Ingas Baumanes vadībā noskaidroja, ka H.Grāvja mīlestība pret vēsturi radusies bērnībā no vecmāmiņas stāstiem. Tā pavadījusi visu viņa mūžu. Gaujienā skolotājs izveidoja Gaujienas novada vēstures un skolu vēstures muzeju, kā arī palīdzēja izveidot Jāzepa Vītola memoriālo muzeju „Anniņas”. Skolēni jau pirmajā klasē bija bieži šķirstījuši skolotāja sarakstīto grāmatu par Gaujienu, tā tika atvērta arī šajā stundā. Skolēni uzzināja, ka skolotāja darbu augstu ir novērtējusi arī valsts, piešķirot Triju Zvaigžņu ordeni.

3. klase kopā ar audzinātāju Sarmīti Bausku, pieminot skolotāju H.Grāvi, ielūkojās viņa sarakstītajā grāmatā „Adzele – Gaujiena”, novērtējot ieguldīto milzīgo darbu šīs grāmatas sarakstīšanā un tapšanā. Visi kopā stundas beigās uz piemiņas lapas dāvāja katrs savu izveidoto ziedu.

4. klase ar audzinātāju Aiju Palmbahu stundas sākumā iededza sarkanbaltu sveci, jo H.Grāvis bija savas zemes patriots, vēsturnieks, novadpētnieks un skolotājs. Kopīgi, izmantojot paša skolotāja sarakstīto grāmatu, noskaidroja iepriekšminēto vārdu nozīmi. Ar prāta vētras metodes palīdzību tika izteikti viedokļi, kādam jābūt cilvēkam, kurš ir saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni. Stundas nobeigumā iepazinās ar skolotāja biogrāfiju.

5. klases audzinātāja Līga Bukovska no sākuma noskaidroja, ko audzēkņi zina par H.Grāvi. Izrādījās, ka skolotāja H.Grāvja vārds nav svešs un skolēni zināja skolotāja veikumu Gaujienā. Tad audzinātāja tuvāk pastāstīja par H.Grāvi, jo kopā bija strādājusi, iekārtojot muzeju no 1990. gada. 5. klase apmeklēja arī skolu vēstures un novada vēstures muzeju.

6. klases audzinātāja Gunita Ķelpa stundas sākumā aktualizēja informāciju par H.Grāvi, tad skolēni grupiņās izzināja skolotāja dzīves stāstu un katram bija pienākums uzzināto izstāstīt pārējiem. Tā skolēni ieguva papildus informāciju par H.Grāvi.

7. klase ar audzinātāju Dagniju Pakalni stundas sākumā atvēra Gaujienas grāmatu, kur izzināja skolotāja H.Grāvja dzīves datus, interesantus notikumus skolotāja dzīvē. D.Pakalne pati labi pazina skolotāju un dalījās savās atmiņās ar skolēniem. Stundas beigās skolēni salika grāmatas fotogrāfijas puzli. 8. klases audzinātāja Ilze Zilbere uz savas klases stundu bija uzaicinājusi Gaujienas Info centra vadītāju Sanitu Sproģi. Viņa bija skolotāja H.Grāvja skolniece. S.Sproģe iepazīstināja arī skolēnus ar grāmatas „Adzele – Gaujiena” tapšanas gaitu un uzsvēra H.Grāvja personības nozīmi novada kultūrvēstures saglabāšanā.

9. klasē audzinātāja un skolas direktore Ieva Zariņa piemiņas sveces gaismā dalījās savās atmiņās par daudzajiem kopā pavadītajiem gadiem ar skolotāju Hariju Grāvi. Sarunas ievirzījās par tēmām: skolotājs – profesionālis,sk olotājs – vēstures pētnieks, skolotājs – savas valsts un skolas patriots, skolotājs kā Cilvēks.

Piemiņas stunda vidusskolas skolēniem „Ja es nebūtu no tās puses” notika klašu audzinātāju Janīnas Višķeres un Lūcijas Kapačas vadībā. Pēc L.Kapačas ievadvārdiem par skolotāja H.Grāvja ieguldījumu skolas, pagasta un novada mērogā savās atmiņās dalījās skolas bijusī skolotāja Vera Pavlovska. Bijusī skolotāja bija līdzdalībniece ļoti daudziem H.Grāvja organizētajiem pasākumiem, īpaši daudzajos pārgājienos un materiālu vākšanā muzejam un grāmatai. Viņa bija arī H.Grāvja skolniece un atceras, kā skolotājs mācīja traktormācību, organizēja skolas piedalīšanos valsts mēroga konkursos, kur tika gūti labi panākumi, uzvaras un balvā pat skolai iegūts traktors. Skolotāja V.Pavlovska bija arī H.Grāvja kaimiņiene un atceras to kā ļoti atsaucīgu un nesavtīgu kaimiņu.

Piemiņas stundas otrajā daļā skolotāja J.Višķere vadīja skolēniem konkursu grupās par H.Grāvja grāmatu un priecēja skolēnu labās zināšanas par to.

Pēc klases stundām ar ziediem un svecītēm mēs devāmies uz skolotāja Harija Grāvja atdusas vietu Gaujienas kapos. Uz kapu kopiņas sagūla skolēnu nestie rudens ziedi un tika iedegtas mazas svecīšu liesmiņas. Mēs joprojām atceramies savu skolotāju, un viņa vārds ir dzīvs mūsu sirdīs.

Komentāri 1

Velga

Ļoti jauks skolotājs,es beidzu vidusskolu 1974.gadā un bija trīs gadu sadarbība tieši muzejā.Ir tikai patikamas atmiņas par skolu un skolotājiem.

pirms 5 gadiem, 2015.12.01 19:42

Skolu ziņas