Veloparks un uzņēmējdarbība jauniešiem

Alūksnes novada jauniešiem ir dažādas idejas, kā uzlabot ne tikai savu, bet arī apkārtējo cilvēku dzīvi novadā. Pagājušās nedēļas nogalē Alūksnes novada jauniešu forumā viņi kopā ar Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem un ekspertiem apsprieda dažādus jautājumus, kā arī prezentēja četras idejas, ko drīzumā realizēs.

Četras labas idejas
Foruma mērķis ir dot iespēju jauniešiem izteikties par viņiem un novadam aktuālām problēmām, meklēt jaunus veidus, lai kopīgi tās risinātu. Foruma noslēgumā izkristalizējās četras konkrētas idejas. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu metodiķe Ilze Zvejniece informē, ka viena no idejām ir izveidot dzeramā ūdens punktu Pilssalā. Darba grupa vēlas šo projektu iesniegt projektu konkursā, ko rīko “Latvijas mobilais telefons” sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību.
“Otra ideja ir veloparka izveide, ko vēlas izveidot Edgars Sināts kopā ar domubiedriem, rakstot  projektu. Tapa arī ideja par pašvaldības un jauniešu dienas organizēšanu septembra vidū, kur cilvēki varētu dalīties ar iedvesmas stāstiem, rīkotu sportošanu kopā ar politiķiem. Vēl tapa ideja par uzņēmējdarbības pulciņa izveidošanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā,” stāsta I.Zvejniece. Pirmā uzņēmējdarbības grupas tikšanās notiks jau 4.aprīlī pulksten 15.00, kur jaunieši tiksies ar Alūksnes novada pašvaldības uzņēmējdarbības speciālisti Sanitu Ausēju.

Skolās ir izstumtie jaunieši
Foruma darba grupās diskutēja par problēmām jauniešu dzīvē Alūksnē. Kā viena no tām ir alternatīvākas laika pavadīšanas vietas izveidošana. “Šobrīd ir skolas un jauniešu centrs. Vasarā ir Pilssala, bet trūkst vietas, kur jaunieši paši varētu organizēties. Madonā šāds piemērs ir iekštelpu skeitparks, Alūksnē – nav. Diskutēja arī par dažādiem jauniešiem un to, kā viņiem kopā sadzīvot. Secināja, ka skolās ir izstumtie jaunieši, kuriem nav draugu. Jauniešu viedoklis bija, ka skolas personāls ne vienmēr pievērš uzmanību situācijām, kur starp bērniem notiek vardarbības pazīmes. Šādas problēmas būtu jārisina un jādomā, kā saliedēt klases kolektīvu,” teic I.Zvejniece.
Diskutēja arī par to, ka jauniešiem būtu biežāk jātiekas ar pašvaldības pārstāvjiem.

Skolu ziņas