Zinību diena Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā

Jaunais mācību gads atnācis ar būtiskām pārmaiņām vairākās Latvijas arodskolās. Alsviķu arodskola pēc LR Izglītība un zinātnes ministrijas lēmuma kopš 1. septembra kļuvusi par profesionālās izglītības kompetenču centra “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālo struktūrvienību.

Zinību dienai veltītais svinīgais pasākums Alsviķos notika, kā ierasts, – ar skolas vadības uzrunu skolēniem un pedagogiem, sirsnīgu jauniešu tikšanos ar skolotājiem un atbalstošo personālu.  Ciemiņus un mājiniekus ar savu skanīgo balsi un talantīgo instrumentālo pavadījumu priecēja alūksnietis Artūrs Pūpols.

“Viss ar kaut ko sākas,” klātesošos uzrunāja Astrīda Bētere, atbildīgā par sociālās rehabilitācijas darbu Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā. “Rīts sākas ar saullēktu un rasu ziedkausā, cilvēku satikšanās - ar acu skatu un laba vēlējumu. Skolas laiks iesākas ar gājputnu bariem, kuri uz saviem spārniem aiznes vasaras dziesmas un bezgalīgi krāsainiem ziediem, kuros bagātīgi sakrājies viss saules dāsnums. Mēs zinām, ka pēc tam daba atpūtīsies un pavasarī atkal viss sāksies no jauna. Šobrīd tik ļoti vēl gribas noturēt vasaru, bet tas nav mūsu spēkos, tāpēc priecāsimies par Zinību dienu, par mūsu visu satikšanos!

Aizvadītā vasara Alsviķu arodskolai atnesa vairākas izmaiņas, bet nemainīgs palicis aicinājums – audzēkņiem kopā ar skolotājiem un skolas atbalstošo personālu iet vienu ceļu, būvēt vienu, vienīgu māju, kopt vienu dārzu – apgūt savu izvēlēto arodu, jo amats ir visa pamats.”

Alsviķu skolas simbolam – pūcītei, iezvanot jauno mācību gadu, aplausu sagaidīti, zāles priekšā pulcējās pedagogi. 

“Skolotājs sava darba augļus redz pēc laika, lielākais gandarījums ir tad, kad audzēkņi atbrauc ciemos un pedagogs uzzina par viņu sasniegumiem. Ļoti augstu vērtēju jūsu moto: “Amats ir pamats.” Profesija, amats palīdz iet cauri dzīves līkločiem, tāpēc mācieties un kļūstiet par labiem sava amata meistariem, tad dzīvē jums jums daudzviet pasniegs roku! Priecājieties par satikšanos ar kolektīvu, kas jūs šeit gaida! Kopā vienmēr var izdarīt vairāk, lai tas izdodas arī mums,” skolēnus un pedagogus Zinību dienā uzrunāja PIKC “Smiltenes tehnikums” direktors Andris Miezītis.

“Tā nu sanācis, ka augstākās varas lēmušas, ka Alsviķu arodskola tagad ir Smiltenes tehnikuma struktūrvienība, bet svarīgākais ir tas, ka jūsu izglītības iestādes mājvieta nav mainījusies, arī pedagogi ir tie paši. Lai mums kopā izdodas sasniegt lielākus mērķus, kas sagādā abpusēju gandarījumu!”

Uzrunas noslēgumā skolas direktors klātesošajiem nolasīja Latvijas izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles apsveikumu: “Mācieties domāt! Mācieties skaidri pamatot izvēles un uzņemties atbildību par tām! Trenējiet savu prātu, garu un ķermeni! Skolotājiem novēlu gandarījumu par paveikto, radošas idejas un pārliecību, aktīvu sadarbību ar kolēģiem, vecākiem un dažādu jomu profesionāļiem, bet vecākiem - lai izdodas pamanīt savu bērnu sasniegumus un par tiem viņus uzslavēt!”

Pēc valsts himnas audzēkņus un pedagogus uzrunāja Alsviķu struktūrvienības vadītāja Anita Palma: “Mēs tikko kopā nodziedājām himnu un tās pēdējie vārdi bija par laimīgu Latviju. Laimīga Latvija būs tad, kad tādi būs tās cilvēki. Savukārt viņi būs laimīgi tad, ja būs prāts un darbs. Prāts veidojas darbā un tas ir tāds neizbēgams riņķis. Mīļie audzēkņi un kolēģi! Lai mums visiem kopā veiksmīgs jaunais mācību gads, stipra veselība, lai katrs no jums prot savu veselību sargāt, lai pietiek spēka atbalsta personālam, un lai mums visiem izdodas dzīvot kā vienā kolektīvā, kaut būsim viens no otra “nieka” 70 km attālumā!”

Artūram Pūpolam nodziedot dziesmu par draudzību, Alsviķu skolas pārstāvji pasniedza Smiltenes tehnikuma direktoram simbolisku dāvanu - skolas simbolu – Pūcīti ar senās, latviskajās tradīcijās balstīto moto: “Amats ir pamats.”

 Savukārt Smiltenes tehnikuma ārpusklases darba organizatore Anita Bērziņa sveica kolēģus svētkos, katram no viņiem dāvinot rozi, kas izsenis pazīstama kā simbols atdzimšanai un mīlestībai, kas stāv pāri visām dzīves grūtībām...

Zinību dienas pasākumu noslēdzās ar pazīstamo Jāņa Strazda dziesmu “Ceļš ir bezgalīgs”, atgādinot par salnām, no kurām neviens nav izbēdzis, un aicinājumu doties kalnā, lai saprastu, ka ceļš ir bezgalīgs...

Astrīda Bētere skolotājiem un skolas atbalsta personālam novēlēja arī turpmāk vienmēr pamanīt to, kas saskatāms tikai cilvēkiem, kuri savā jomā ir augstas raudzes profesionāļi, savukārt audzēkņiem – šodien darāmo neatlikt uz rītdienu, izjust šīs dzīves patiesās vērtības un krāsas, lai rītos varētu ieskatīties acīs saulei un pateikties par visām jaunajām iespējām, ko sev līdzi atnesusi jaunā diena.

Pēc svētku pasākuma un fotografēšanās audzēkņi un skolotāji pulcējās auditorijās, kur tuvākajos gados apgūs būvstrādnieka, teksta redaktora operatora, apavu labotāja, aprūpētāja, pavāra palīga, pavāra, galdnieka un šuvēja profesijas. Alsviķos arodizglītību var apgūt darbspējīgas personas ar 1., 2. un 3. grupas invaliditāti, apvienojot individuālu sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem.

Skolu ziņas